Search form

San Lucas 18

Cuña ime umano vae jare mburuvicha upuruãa vae

1Jare penti ara Jesús imiari ye jemimboe reta pe umɨjaanga reve. Uipota uicuaaca chupe reta quirãi icavi co jecuaeño uyerure vaerã Tumpa pe jare agüɨye vaerã icueri chugüi. 2Jáeramo jei chupe reta:

—Ico penti tenta guasu pe penti mburuvicha upuruãa vae. Uquɨye'ã Tumpa güi jare güɨrɨ̃ro ĩru vae reta —jei—. 3Jae ramiño vi ico jocua tenta guasu pe penti cuña ime umano vae. Penti ara cuña ime umano vae oo mburuvicha upuruãa vae pe jare jei chupe: ‘Cherepɨ cherovaicho güi’ —jei, jei—. 4Mburuvicha upuruãa vae uyapo'ã mbae uepɨ vaerã cuña. Ẽrei mbovɨ ara rupi jei iyupe ipɨa pe: ‘Yepe tẽi aquɨye'ã Tumpa güi jare arɨ̃ro ĩru vae reta, 5ẽrei cua cuña ime umano vae chemambeco ramo, aepɨta co. Echa'ã aepɨ'ã yave, jecuaeño outa chepɨ jare ndarau umaeño aputuu’ —jei, jei.

6Jayave yandeYa jei:

—Jucuarãi co jei jocua mburuvicha upuruãa vae jupi mbae vae uyapo vae. 7Ẽrei Tumpa jupi co. Jáeramo uepɨta co uiparavo vae ara rupi jare pɨ̃tu rupi uyerure chupe vae reta, yepe tẽi aramoi ndarau uepɨ voi —jei—. 8Che jae peve, ɨmambae Tumpa uepɨta reta. Ẽrei che cuimbaerã ayeyapo vae ayu ye yave ɨvɨ pe, ¿imeta ra ñugüɨnoi upurugüɨrovia vae reta? —jei.

Fariseo jare mburuvicha peguarã ocovara vae

9Jare Jesús oĩ vae pe ñugüɨnoi amocue uyembujupi ipɨayemɨngueta pe vae. Jae reta güɨrɨ̃ro ĩru vae reta. Jare Jesús jei chupe reta umɨjaanga reve:

10—Mocui cuimbae yugüɨraa Tumpa jo pe uyerure vaerã Tumpa pe. Penti co fariseo jare ĩru vae mburuvicha peguarã ocovara vae co —jei—. 11Fariseo uyemboɨ jare uyerure iyupe ipɨa pe cuarãi: ‘Tumpa, amee yasurupai ndeve. Echa'ã che aico'ã ĩru cuimbae reta yugüɨreco rami. Che apurumbɨtavɨ'ã apɨ̃ro vaerã quía güi imbaembae. Ayapo'ã jupi mbae vae. Ayuvanga'ã menda re. Ayapo'ã vi jocua mburuvicha peguarã ocovara vae uyapo rami’ —jei, jei—. 12‘Che ayecuacu tembíu güi mocui vese semana pe, jare amee ndeve diezmo opaete anoi vae güi’ —jei, jei—. 13Jare mburuvicha peguarã ocovara vae uyemboɨ oĩ mbɨrɨ catu fariseo güi, jare uipota'ã jovaɨva. Jaeño ocua iyee ipɨtía re jare jei: ‘Tumpa, cheparareco. Echa'ã che cheyoa vae co’ —jei, jei—. 14Che jae peve, Tumpa umbɨasa mburuvicha peguarã ocovara vae pe imbaeyoa reta, jare jae oo ye jenta pe. Ẽrei umbɨasa'ã fariseo pe imbaeyoa reta. Echa'ã ime yave quía uyembutuicha vae, uñemɨmichicata co. Jare ime yave quía uñemɨmichi vae, uyembutuichacata co —jei.

Jesús uyerure Tumpa pe sambiaɨ reta re

(Mt 19.13-15; Mr 10.13-16)

15Jare amocue vae güeru Jesús oĩ vae pe sambiaɨ reta, Jesús oñono vaerã ipo jese reta. Ẽrei Jesús jemimboe reta uecha reta yave, uñeengata güeru vae reta pe. 16Ẽrei Jesús ueni sambiaɨ reta jare jei:

—Pemaeño sambiaɨ reta re yugüeru vaerã checotɨ. Agüɨye piyopia. Echa'ã cua nunga uyeyocui Tumpa pe iporoyocuia pe —jei—. 17Añete che jae peve, pipota'ã yave Tumpa pe piyeyocui vaerã penti sambiaɨ uipota rami, ndarau pico Tumpa iporoyocuia pe —jei.

Mburuvicha icocatu vae

(Mt 19.16-30; Mr 10.17-31)

18Jare penti mburuvicha jei Jesús pe:

—Oporomboe vae, nde ndepɨacavi co. ¿Mbae pa ayapota anoi vaerã tecove opa mbae vae? —jei.

19Jayave Jesús jei chupe:

—¿Maera pa ndere cheve chepɨacavi vae co? Mbaetɨ quía ipɨacavi, jaeño co Tumpa —jei—. 20Nde ndicuaa co mboroyocui reta: ‘Agüɨye iyuvanga menda re. Agüɨye epuruyuca. Agüɨye nemonda. Agüɨye ndapu ĩru vae re. Ipɨu nderu jare ndesɨ’ —jei Jesús chupe.

21—Ayavɨ'ã penti ave cua mboroyocui reta chemichi güive —jei.

22Jare Jesús cua uyandu yave, jei chupe:

—Ime mbae uata ndiyapo vaerã. Emee opaete mbaembae nenoi vae corepoti re, jare emee ndecorepoti iparavete vae reta pe, jare ndicocatuta ara pe. Jayave eyu cherupíe —jei.

23Ẽrei mburuvicha cua uyandu yave, tuicha ipɨatɨtɨ. Echa'ã icocatu ete co.

24Jare Jesús uecha yave mburuvicha ipɨatɨtɨ upɨta, jei:

—Yavai ete co icocatu vae reta uique vaerã Tumpa iporoyocuia pe. 25Yavai ete icocatu vae uique vaerã Tumpa iporoyocuia pe, maemɨmba camello jee vae yuu jesacua rupi uasa vaerã güi —jei.

26Jayave cua uyandu vae reta jei:

—Jucuarãi yave, ¿quía pa ipuere uyembɨasaca?

27Jayave Jesús jei chupe reta:

—Ɨvɨ pegua reta ipuere'ã uyembɨasa. Ẽrei Tumpa ipuere umbɨasa reta —jei.

28Jayave Pedro jei Jesús pe:

—Mase, ore opaete mbaembae ndueya, ndoyu vaerã nderupíe.

29—Añete che jae peve —jei Jesús—, ime yave quía ueya jenta, ani tu, ani ichɨ, ani tɨqueɨ reta, ani tɨvɨ reta, ani jembireco, ani isambiaɨ reta Tumpa iporoyocuia jeco pegua vae, 30jeta ete jecoviata co chupe ɨvɨ pe ico rambueve, jare taɨcue rupi Tumpa umeeta chupe tecove opa mbae vae —jei.

Jesús umɨmbeu ye umanota co

(Mt 20.17-19; Mr 10.32-34)

31Jayave Jesús ueni jocua doce jemimboe reta, jare jei chupe reta:

—Mase, yaa co ñaĩ Jerusalén pe, jare opaete Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta uicuatiacue cuimbaerã uyeyapo vae regua uyeyapota co cheve —jei—. 32Echa'ã ĩru vae reta chemeeta judío mbae vae reta pe. Jare jae reta cheyoyaita, uyapota icavi mbae vae cheve, jare undɨvɨta cheré —jei—. 33Jayave chenupata chicote pe jare cheyucata. Ẽrei mbapɨ ara rupi aicove yeta ayu umanocue vae reta ipɨte güi —jei.

34Ẽrei Jesús jemimboe reta uicuaa'ã mbae ra uipota jei cua Jesús jei chupe reta vae. Yavai ete chupe reta uicuaa vaerã mbae jei vae.

Cuimbae jesa mbae vae

(Mt 20.29-34; Mr 10.46-52)

35Jare Jesús coiño ma ou Jericó güi yave, penti cuimbae jesa mbae vae uguapɨ uyerure oĩ mbae re tape jembeɨ pe. 36Jae uyandu jeta vae uasa ñugüɨnoi jocoropi, jare upɨrandu mbae ra uyeyapo oĩ. 37Jayave uasa vae reta umɨmbeu chupe Jesús Nazaret pegua uasa oĩ. 38Jayave jesa mbae vae iñeeãta reve jei:

—Cheparareco, Jesús. Nde co jae David iñemoñaa reta pegua —jei.

39Jeta joco pe ñugüɨnoi vae reta uñeengata chupe. Uipota tẽi umɨquĩi. Ẽrei jesa mbae vae jeiete iñeeãta reve jei:

—Nde co jae David iñemoñaa reta pegua. Cheparareco —jei.

40Jayave Jesús uyemboɨ, jare jei joco pe ñugüɨnoi vae reta pe güeru vaerã jesa mbae vae. Jare jesa mbae vae ou yave Jesús oĩ vae pe, Jesús upɨrandu chupe:

41—¿Mbae pa ndipota ayapo vaerã ndeve?

—Tamae, cheYa —jei.

42Jayave Jesús jei chupe:

—Emae. Ndecuera ma, nderovia cheré ramo —jei.

43Jare jupivoi ipuere umae, jare oo Jesús jaɨcue umbɨadora reve Tumpa. Jare opaete joco pe ñugüɨnoi vae reta vi cua uecha yave, umbɨadora Tumpa.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index