Search form

San Lucas 24

Jesús icove ye

(Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Jn 20.1-10)

1Jare neimbove asɨ domingo ara pe cuña reta yugüɨraa ye teõgüerɨru cotɨ. Güɨraa reta mbaembae ipiche cavi vae uyapɨcatu ma vae. 2Jare uecha ita tuicha vae uyembɨsɨrɨ ma teõgüerɨru jonque güi. 3Jayave uique reta teõgüerɨru pe, ẽrei uvãe'ã yandeYa Jesús jetecue joco pe. 4Ipɨacañɨ ete reta cua re, ẽrei aramoiño uyecuaa uyemboɨ ñugüɨnoi iyɨpɨ pe mocui cuimbae. Jocua mocui cuimbae jemimonde uvera oĩ. 5Jáeramo cuña reta uquɨye jare ipe cuimbae reta jovai. Jayave cuimbae reta jei chupe reta:

—¿Maera pa peeca peĩ icove ye vae umanocue vae reta ipɨte pe? 6Mbaetɨ ma cua pe oĩ. Jae icove ye ou umanocue vae reta ipɨte güi. Pemandúa jae icose pe ndive Galilea pe yave jei peve vae re —jei reta—. 7Echa'ã jae jei peve: ‘Chemeeta cuimbae icavi mbae vae uyapo vae reta pe. Jae reta checututa curusu re. Ẽrei che cuimbaerã ayeyapo vae aicove yeta ayu umanocue vae reta ipɨte güi mbapɨ ara rupi’ —jei, jei reta.

8Jayave jae reta imandúa Jesús jei chupe reta vae re. 9Jayave yugüeru ye teõgüerɨru güi jare umɨmbeu opaete uyeyapo vae jocua once vae jare opaete ĩru vae reta pe. 10Jocua cuña reta co jae María Magdalena, jare Juana, jare Jacobo ichɨ María jee vae, jare ĩru cuña jae reta jupíe yugüɨraa vae reta. Cua reta umɨmbeu Jesús jemimondo reta pe mbae uyeyapo vae. 11Ẽrei iyapu echa reta Jesús jemimondo reta pe. Güɨrovia'ã reta. 12Jayave Pedro osi oo teõgüerɨru cotɨ. Jare joco pe oo uvãe yave, ipe umae vaerã teõgüerɨru japɨpe pe, jare uecha nieso reta joco pe oĩ. Jayave ou ye joco güi. Ipɨacañɨ uyeyapo vae re.

Jesús jare mocui jemimboe reta

(Mr 16.12-13)

13Jare jocua ara etei mocui Jesús jemimboe reta yugüɨraa tape rupi Jerusalén güi tenta guasu-raɨ Emaús cotɨ. Emaús oĩ mocui legua Jerusalén güi. 14Jare tape rupi yugüɨraa rambueve, imiari uyupe opaete uyeyapo vae re. 15Jare aramoiño uyemɨngueta ñugüɨnoi rambueve, Jesús uyecuaa chupe reta jare oo jae reta jupíe. 16Ẽrei jae reta uicuaa'ã Jesús. Echa'ã Jesús ndei uipota uyecuaaca chupe reta. 17Jayave Jesús upɨrandu chupe reta:

—¿Mbae re pa pemiari piyupe peguata rambueve? ¿Maera pa pepɨatɨtɨ? —jei.

18Jare penti Cleofas jee vae upɨrandu Jesús pe:

—¿Ndico'ã pa Jerusalén pe? ¿Ndicuaa'ã pa cua ara reta pe opaete uyeyapo vae? —jei.

19—¿Mbae pa? —jei chupe reta.

—Jesús Nazaret pegua pe uyeyapo vae —jei reta chupe—. Jae co penti Tumpa iñee umɨmbeu vae. Uyapo jeta mbae icavi vae mbaepuere reve, jare icavi oporomboe. Uyeyocui cavi Tumpa pe jare opaete tenta guasu pegua reta umbɨadora —jei reta Jesús pe—. 20Ẽrei sacerdote reta itenondegua reta jare oretenondegua reta umee mburuvicha guasu pe, jae uyucaca vaerã. Jare uicutuca reta curusu re —jei reta—. 21Ẽrei ore ndugüɨrovia tẽi jae uepɨta Israel pegua reta. Jare cua ara mbapɨ ara ma opaete cua uyeyapo vae güi —jei reta—. 22Ẽrei amocue cuña ore ndive uyeyocuise Jesús pe vae reta iyei neimbove yugüɨraa teõgüerɨru pe, jare yugüeru ye yave, oremɨpɨacañɨ ete. 23Echa'ã jae reta uvãe'ã Jesús jetecue, jare yugüeru ye yave, jei oreve quirãi uecha ángel reta joco pe jare quirãi ángel reta jei Jesús icove ye ma oĩ —jei reta—. 24Jayave amocue ore ndive ñugüɨnoi vae yugüɨraa vi teõgüerɨru pe, jare yugüeru ye yave, umɨmbeu oreve mbaetɨ joco pe oĩ Jesús jetecue cuña reta jei oreve rami —jei reta.

25Jayave Jesús jei chupe reta:

—Pe reta co jae iyaracuaa mbae vae reta rami. Yavai co oĩ peve perovia vaerã opaete Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta uicuatiacue vae —jei—. 26Picuaata tẽi ma jae reta uicuatía co quirãi Cristo, Tumpa ombou vae, uiporarañotai rani co jare quirãi jocua jaɨcue rupi uyembɨadoracata co —jei.

27Jayave Jesús umɨmbeu chupe reta jeta Moisés jare Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta uicuatiacue vae güi, jare umɨmbeu cavi chupe reta quirãi opaete jocua uyecuatía oĩ vae imiari Cristo re.

28Jare yugüɨraa ma uvãe coiño Emaús güi. Echa'ã jocua mocui vae upɨtata joco pe. Jare Jesús uasata tẽi oo cutɨ. 29Ẽrei jae reta jei chupe:

—Epɨta ore ndive. Echa'ã caaru ma. Pɨ̃tuta co ndeve —jei reta.

Jayave Jesús upɨta jae reta jenta pe. 30Jare uguapɨ rambueve mesa pe ucaru vaerã, Jesús uipɨsɨ mbɨyape jare umee yasurupai Tumpa pe. Jayave upɨsãa umee chupe reta. 31Jayave ramo uicuaa reta Jesús. Echa'ã Jesús umaeño ma jese reta uicuaa vaerã. Jayave jupivoiño Jesús ucañɨ chugüi reta. 32Jayave jei reta uyupe:

—Añete co, jae yanembɨyerovia ete, tape rupi imiari yandeve rambueve. Echa'ã uicuaaca yandeve Tumpa iñee uyecuatía oĩ vae —jei reta. 33Jayave jocua ora pe etei jae reta upũa mesa güi jare yugüɨraa ye Jerusalén pe. Joco pe uvãe jocua once vae yatɨ ĩru vae reta ndive.

34—Añete co, yandeYa icove ye ma ou umanocue vae reta ipɨte güi —jei yatɨ vae reta—. Echa'ã uyecuaa co Simón pe.

35Jayave jocua mocui vae vi umɨmbeu yatɨ vae reta pe mbae tape rupi uyeyapo vae jare quirãi Jesús uyecuaaca chupe reta mbɨyape upɨsãa yave.

Jesús uyecuaa jemimboe reta pe

(Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Jn 20.19-23)

36Jare uyemɨngueta ñugüɨnoi rambueve, Jesús etei uyecuaa uyemboɨ oĩ ipɨte pe, jare jei chupe reta:

—Mbɨacatu toĩ pe ndive.

37Ẽrei jae reta uquɨye ete. Ipɨa pe uyemɨngueta tẽi jocua co Jesús iãcue. 38Ẽrei Jesús jei chupe reta:

—¿Maera pa pequɨye? ¿Maera pa pepɨa pe piyemɨngueta jucuarãi? —jei—. 39Pemae chepo jare chepɨ re. Che co jae. Pepuere cheavɨquɨ picuaa vaerã jae co che. Echa'ã penti vae iãcue güɨnoi'ã soo jare maecãgüe. Ẽrei pepuere peecha che ime co anoi soo jare maecãgüe —jei.

40Jare cua jei ma yave, uechaca chupe reta ipo jare ipɨ. 41Jae reta ipɨacañɨ, jare uyerovia ete ramo ndei ipuere güɨrovia ete. Jayave Jesús upɨrandu chupe reta:

—¿Ime pa penoi cua pe mbae jau vaerã?

42Jayave umee reta chupe pira oyɨcue iperaso jare mbovɨ ei. 43Jare Jesús uipɨsɨ jou jae reta jovaque. 44Jayave jei chupe reta:

—¿Pemandua'ã pa pe reta ndive aico rambueve che jae peve vae re? Echa'ã Moisés iporoyocui jare Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta uicuatiacue vae jare Salmo reta chemɨmbeu. Jare amɨmbeu peve quirãi opaete cua chemɨmbeu vae uyeyapota co —jei.

45Jayave umee chupe reta uicuaa cavi vaerã Tumpa iñee uyecuatía oĩ vae. 46Jayave jei chupe reta:

—Cuarãi uyecuatía oĩ quirãi Cristo, Tumpa ombou vae, uiporarañotai co jare icove yeta co ou umanocue vae reta ipɨte güi mbapɨ ara rupi, 47jare quirãi jerãcuata ĩru vae reta pe Cristo jee re ueya vaerã iyemɨngueta icavi mbae vae ipɨa pe oĩ vae Tumpa umbɨasa vaerã chupe reta imbaeyoa reta. Jerãcuata rani Jerusalén pe. Jayave joco güi jerãcuata opaete ɨvɨ pegua reta pe —jei—. 48Jare pe reta pemɨmbeuta opaete cua regua —jei—. 49Mase, ambouta peve cheRu jei umeeta co peve vae. Ẽrei pepɨta tenta guasu Jerusalén pe mbaepuere güɨnoi vae ara güi ou peve regua —jei.

Jesús oo ara pe

(Mr 16.19-20)

50Jayave Jesús güɨraa reta Betania pe. Jayave uupi ipo ara cotɨ jare umɨvendise reta. 51Jare umɨvendise oĩ rambueve, oo chugüi reta ara cotɨ. 52Jayave jae reta umbɨadora. Jayave yugüɨraa ye Jerusalén pe uyerovia reve. 53Jare jecuaeño yugüɨraa Tumpa jo pe umbɨadora reve Tumpa. Amén.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index