Search form

San Marcos 11

Jesús uique Jerusalén pe

(Mt 21.1-11; Lc 19.28-40; Jn 12.12-19)

1Jare coiño ma Jerusalén güi ñugüɨnoi yave, yugüɨraa uvãe tenta guasu-raɨ reta Betfagé jare Betania iyɨpɨ pe, ɨvɨtu guasu Olivos jovai. Jayave Jesús oyocui mocui jemimboe reta:

2—Pecua pea tenta guasu-raɨ yanderovai oĩ vae pe —jei chupe reta—. Peo pevãe rupive, pevãeta penti mburica taɨrusu vae uñeñapɨ̃ti oĩ. Ndei ave etei quía opo jese. Piyora jare peru —jei—. 3Jare ime yave quía jei peve vae: ‘¿Maera pa cua piyapo?’ pere chupe: ‘YandeYa uipota uiporu, ẽrei ɨmambae güeruruca yeta cua pe’ —pere, jei chupe reta.

4Jayave Jesús jemimboe reta yugüɨraa, jare uvãe mburica taɨrusu vae. Uñeñapɨ̃ti oĩ tape pe penti onque jovai. Jayave jae reta oyora. 5Jare amocue joco pe ñugüɨnoi vae jei Jesús jemimboe reta pe:

—¿Maera pa piyora peĩ mburica?

6Jesús jemimboe reta jei chupe reta Jesús oyocui reta vae. Jayave joco pe ñugüɨnoi vae reta umaeño güɨraa vaerã. 7Jayave güeru mburica taɨrusu vae Jesús oĩ vae pe. Jayave Jesús jemimboe reta oñono iyasoya mburica icupe re, jare Jesús opo jese. 8Jare jeta vae uipɨso iyasoya tape rupi mburica jenonde, jare ĩru vae reta uyasɨa ñanaroquɨ jare oñono tape rupi. 9Jare Jesús jenonde yugüɨraa vae reta jare jaɨcue rupi yugüɨraa vae reta iñeeãta reve jei:

—¡Icavi co! Tuyembɨadoraca yandeYa jee re ou vae. 10Oporoyocuita yandetenondegua David jee vae oporoyocui rami. Tuyembɨadoraca. Tei reta ‘icavi co’ ara pe —jei reta.

11Jare Jesús oo uvãe Jerusalén pe, jare uique Tumpa jo pe. Joco pe umae opaete mbaembae re. Jare caaru ma yave, ou ye Betania pe jocua doce jemimboe reta ndive.

Ɨva ía mbae vae

(Mt 21.18-19)

12Pɨareve pe yugüɨraa ye Betania güi, jare Jesús iyembaɨ. 13Jare mbɨrɨ güi uecha penti ɨva joquɨ reve, jare oo umae jese ime ra ía. Ẽrei uecha ia'ã, jaeño joquɨ. Echa'ã ndei uvãe ɨva ía vaerã. 14Jayave Jesús jei ɨva pe:

—Ndarau etei ma ndeía.

Jare jemimboe reta uyandu.

Jesús Tumpa jo pe uyapo vae

(Mt 21.12-17; Lc 19.45-48; Jn 2.13-22)

15Jare yugüɨraa uvãe Jerusalén pe. Jayave Jesús uique Tumpa jo pe, jare umbɨpɨ omoẽ joco güi umaemee vae reta jare mbae ogua vae reta, jare umbɨyapara corepoti uipepɨca vae reta imesa reta jare pɨcasu reta umee vae reta jenda reta. 16Jare umaeño'ã quía re jɨvɨta reve uguata vaerã Tumpa jo rupi. 17Jare jei joco pe ñugüɨnoi vae reta pe:

—Tumpa iñee pe uyecuatía oĩ cuarãi: ‘Chero uyembɨjeeta o opaete ɨvɨ pegua reta ipuere uyerure Tumpa pe pɨpe vaerã.’ Jucuarãi uyecuatía oĩ. Ẽrei pe reta piyapo ma imonda vae reta iñemia rami —jei chupe reta.

18Jayave sacerdote reta itenondegua reta jare mboroyocui re oporomboe vae reta cua uyandu yave, ueca quirãi ipuere uyucaca vaerã Jesús. Echa'ã jae reta uquɨye chugüi, opaete vae ipɨacañɨ iporomboe re ramo. 19Jare pɨ̃tuɨpɨ yave, Jesús ou ye Jerusalén güi.

Ɨva yɨpi ma

(Mt 21.20-22)

20Pɨareve pe neimbove yave uasa yugüɨraa ye yave, uecha ɨva yɨpi ma iyɨpɨ güive. 21Jayave Pedro imandúa jese, jare jei Jesús pe:

—¡Emae, oporomboe vae! Ɨva pe ndere iata'ã ma vae yɨpi ma —jei.

22Jesús jei jemimboe reta pe:

—Perovia Tumpa. 23Añete che jae peve, yae yave cua ɨvɨtu guasu pe: ‘Ecua iyemombo ɨ guasu pe’, jare yae'ã yave yandepɨa pe: ‘Ndarau ndipo uyeyapo’, ẽrei yarovia yave yae vae uyeyapota, uyeyapota co yandeve —jei chupe reta—. 24Jáeramo che jae peve, ime yave mbae pipota vae, piyerure Tumpa pe jese. Jare perovia yave Tumpa umeeta co peve, penoita co —jei—. 25Jare piyerure peĩ Tumpa pe yave, pembɨasa ĩru icavi mbae vae uyapo pecotɨ vae pe, peRu ara pe oĩ vae umbɨasa vaerã vi peve pembaeyoa reta. 26Ẽrei pembɨasa'ã yave ĩru icavi mbae vae uyapo pecotɨ vae pe, peRu ara pe oĩ vae ndarau vi umbɨasa peve pembaeyoa reta —jei.

Jesús imbaepuere

(Mt 21.23-27; Lc 20.1-8)

27Jare yugüɨraa uvãe ye Jerusalén pe. Jare Jesús uguata rambueve Tumpa jo rupi, yugüeru jae oĩ vae pe sacerdote reta itenondegua reta, mboroyocui re oporomboe vae reta, jare tenta guasu pegua reta itenondegua reta. 28Jae reta upɨrandu chupe:

—¿Mbae nunga mbaepuere pa nenoi cua mbaembae ndiyapo vaerã? ¿Quía pa umee ndeve mbaepuere cua ndiyapo vaerã? —jei reta.

29Jayave Jesús jei chupe reta:

—Che vi tapɨrandu peve mbae re. Pemɨmbeu yave cheve, che vi amɨmbeuta peve mbae nunga mbaepuere anoi cua mbaembae ayapo vaerã —jei—. 30¿Quía pa ombou Juan upurumbɨbautiza vaerã? ¿Tumpa pa ombou? ani ¿ɨvɨ pegua reta pa ombou? Pemɨmbeu cheve —jei chupe reta.

31Jayave jae reta jei uyupe:

—Yae yave: ‘Tumpa co ombou’, jae jeita yandeve: ‘Jucuarãi yave, ¿maera pa perovia'ã?’ 32Ani ¿yaeta pa: ‘Ɨvɨ pegua reta co ombou’? —jei reta.

Ẽrei jae reta uquɨye tenta guasu pegua reta güi. Echa'ã opaete vae güɨrovia Juan co jae añetete penti Tumpa iñee umɨmbeu vae. 33Jáeramo jei reta Jesús pe:

—Nduicuaa'ã.

—Che vi ndarau amɨmbeu peve mbae nunga mbaepuere anoi cua mbaembae ayapo vaerã —jei Jesús chupe reta.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index