Search form

San Marcos 6

Jesús Nazaret pe

(Mt 13.53-58; Lc 4.16-30)

1Jesús oo joco güi iɨvɨ pe, jare jemimboe reta yugüɨraa jupíe. 2Jayave mbutuu ara pe Jesús umbɨpɨ oporomboe judío reta itupao pe. Jare jeta vae uyapɨsaca jese, jare ipɨacañɨ reta. Jei reta uyupe:

—¿Quiape ra uyemboe cua cuimbae opaete cua re? ¿Mbae nunga aracuaa ra uñemee chupe? ¿Mbae nunga mɨacañɨ ra cua uyapo ipo pe vae? —jei reta—. 3Cua co jae carpintero. Jae co María imembɨ. Jae co Jacobo, José, Judas jare Simón tɨqueɨ. Jare jindɨ reta yugüɨreco vi yandepɨte pe —jei reta.

Jáeramo jae reta pochɨ Jesús pe. 4Jayave Jesús jei chupe reta:

—Opaete vae uipɨu penti Tumpa iñee umɨmbeu vae. Jaeño jentaɨgua reta, jentarã reta jare jenta pegua reta uipɨu'ã reta —jei.

5Jare joco pe ipuere'ã uyapo jeta mɨacañɨ. Jaeño oñono ipo mbovɨ imbaerasɨ vae reta re umbɨgüera vaerã. 6Jare Jesús ipɨacañɨ jese reta, güɨrovia'ã jese ramo.

Jayave Jesús oo oporomboe ĩru tenta guasu-raɨ jocoropi ñugüɨnoi vae reta rupi.

Jesús omondo jocua doce jemimboe reta

(Mt 10.5-15; Lc 9.1-6)

7Penti ara Jesús umbatɨ jocua doce jemimboe reta, jare omondo mocui mocui rupi, jare umee chupe reta mbaepuere umbɨsɨrɨ vaerã aña reta oya jese vae reta güi. 8Jare oyocui:

—Peo yave, agüɨye mbae peraa, jaeño pepopoca. Agüɨye peraa peurupucu, perembiurã jare corepoti —jei chupe reta—. 9Pemonde pepɨpasa, jare agüɨye peraa mocui camisa —jei.

10Jare jei vi chupe reta:

—Peo pevãe yave penti tenta pe, joco pe peĩ, jocua tenta guasu güi peo ye regua —jei—. 11Jare ime yave penti tenta guasu pegua reta uipota'ã pepɨta vaerã joco pe jare uipota'ã uyapɨsaca peré vae, pecuaño joco güi, jare pemɨtɨmo ɨvɨcuii pepɨ güi, uicuaa vaerã jae reta co teco güɨnoi —jei—. Añete che jae peve, Tumpa uãa yave ɨvɨ pegua reta, jocua tenta guasu pegua reta tanta uiporarata Sodoma jare Gomorra pegua reta güi —jei.

12Jayave jae reta yugüɨraa, jare umɨmbeu ĩru vae reta pe:

—Peeya piyemɨngueta icavi mbae vae pepɨa pe oĩ vae.

13Jare jae reta umbɨsɨrɨ jeta aña reta oya jese vae reta güi, jare jeta imbaerasɨ vae reta re oñono aceite umbɨgüera vaerã.

Juan imano

(Mt 14.1-12; Lc 9.7-9)

14Opaete vae uyandu ma Jesús regua. Mburuvicha guasu Herodes jee vae uyandu vi. Jae jei:

—Juan upurumbɨbautizase vae icove ye ma ou umanocue vae reta ipɨte güi. Jáeramo uyapo cua mɨacañi reta —jei.

15Ĩru vae reta jei:

—Jae co Elías.

Jare ĩru vae reta jei:

—Jae co penti Tumpa iñee umɨmbeu vae Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae rami.

16Ẽrei Herodes uyandu yave, jei:

—Jae co Juan añãcasɨaca vae. Icove ye ma ou umanocue vae reta ipɨte güi —jei.

17Echa'ã ndei Juan umano mbove, Herodes umenda Felipe jembireco Herodías jee vae ndive. Felipe co jae Herodes tɨvɨ. Jayave Herodes omondo uipɨsɨca Juan, jare oñonoca peresorɨru pe, Herodías jei ramo. 18Echa'ã tenonde yave Juan jei Herodes pe: “Icavi'ã nemenda vaerã nderɨvɨ jembireco ndive.”

19Jáeramo Herodías pochɨ Juan pe, jare uipota tẽi uyucaca, ẽrei ipuere'ã. 20Echa'ã Herodes uicuaa Juan co jae cuimbae jupi vae. Jáeramo uipɨu, jare umaeño'ã quía re uyapo vaerã icavi mbae vae chupe. Jare uyandu yave Juan jei vae, uyemɨpɨa'ã tuicha. Ẽrei jecuaeño uipota uyapɨsaca jese. 21Ẽrei uvãe ara Herodías uyapo vaerã icavi mbae vae Juan pe. Jocua ara Herodes uyembɨara oa vae regua, jare umbatɨca ĩru mburuvicha reta, sundaro reta juvicha reta, jare icocatu vae reta Galilea pegua, umɨngaru vaerã. 22Jare Herodías imembɨ cuña uique upɨrae yave, umbɨyerovia Herodes jare jae ndive ucaru ñugüɨnoi vae reta. Jayave Herodes jei cuñatai pe:

—Eeca cheve mbae ndipota vae, jare che ameeta ndeve —jei.

23Jare jei ye chupe Tumpa jee re:

—Ipotave mbae ndeeca cheve vae ameeta co ndeve, cheɨvɨ mbɨte rupi yepe.

24Jayave cuñatai oẽ oo upɨrandu ichɨ pe:

—¿Mbae pa aecata chupe?

—Eeca chupe Juan upurumbɨbautizase vae iñãca —jei ichɨ chupe.

25Jayave ɨmambaeño cuñatai uique ye mburuvicha guasu oĩ vae pe.

—Aipota nemee vaerã cheve añave voi Juan upurumbɨbautizase vae iñãca penti plato pe —jei chupe.

26Jayave mburuvicha guasu ipɨatɨtɨ tuicha. Ẽrei Tumpa jee re jei chupe ramo, jare ĩru vae reta uyandu ramo, uipota'ã uicuacu iñee. 27Jáeramo omondo sundaro Juan iñãca güeru vaerã. 28Jayave oo sundaro peresorɨru pe uñãcasɨa Juan. Jare güeru iñãcacue penti plato pe, jare umee cuñatai pe. Jayave jae umee ichɨ pe. 29Jare Juan jemimboe reta cua uicuaa yave, yugüeru güɨraa jetecue oñotɨ vaerã.

Jesús umɨngaru cinco mil cuimbae reta

(Mt 14.13-21; Lc 9.10-17; Jn 6.1-14)

30Jesús jemimondo reta uyembatɨ ye yave jae ndive, umɨmbeu reta chupe opaete uyapo vae jare oporomboe jese vae. 31Jayave Jesús jei chupe reta:

—Pe retaño peyu yaa quĩi ngatu vae pe, peputuu vaerã michi pegua —jei.

Echa'ã jecuaecuae jeta vae yugüeru opou ipɨ. Jáeramo Jesús jare jemimboe reta iquĩi'ã ucaru vaerã. 32Jayave jae retaño yugüɨraa chalana pe quĩi ngatu vae pe. 33Ẽrei jeta vae reta uecha yugüɨraa, jare uicuaa quía co jae vae. Jare yugüɨraa ɨvɨ rupiño tenta guasu reta güi Jesús oo vae pe, jare yugüɨraa uvãe ndei Jesús oo uvãe mbove, jare uyembatɨ joco pe. 34Jesús ugüeyɨ yave chalana güi, uecha jeta vae, jare uiparareco reta. Echa'ã jae reta ovecha mbaetɨ iyandarecoa güɨnoi vae reta rami co. Jare umbɨpɨ omboe reta jeta mbaembae re.

35Caaru ma yave, Jesús jemimboe reta yugüeru jei chupe:

—Mbaetɨ quiave ico cua rupi, jare caaru ma oĩ. 36Emondo cua reta ogua vaerã jembiurã tenta tenta rupi. Echa'ã mbaetɨ mbae jou reta vaerã cua pe —jei reta.

37Ẽrei Jesús jei chupe reta:

—Pe reta pemee tucaru.

—¿Ndoota pa ndogua doscientos ara mbaravɨquɨ jepɨ pegua mbɨyape, numee jou reta vaerã? —jei reta chupe.

38Jesús jei chupe reta:

—¿Mbovɨ pa mbɨyape ime penoi? Pecua peeca —jei.

Jae reta uicuaa ma yave, umɨmbeu Jesús pe:

—Ime nonoi pandepo mbɨyape jare mocui pira —jei reta.

39Jayave Jesús oyocui opaete vae uyembatɨmbatɨ vaerã uguapɨ capiichape re. 40Jayave uyembatɨmbatɨ reta uguapɨ cien rupi jare cincuenta rupi. 41Jayave Jesús uipɨsɨ jocua pandepo mbɨyape jare mocui pira, jare umae ara cotɨ, jare umee yasurupai Tumpa pe. Jayave upɨsãa mbɨyape, jare umee jemimboe reta pe, jae reta umee vaerã yatɨ yatɨ ñugüɨnoi vae reta pe. Jesús upɨsãa vi jocua mocui pira, uñemee vaerã opaete vae pe. 42Opareve ucaru, jare iyangapɨɨ reta. 43Jayave Jesús jemimboe reta umbatɨ tembíu uñepɨsãacue jembɨre vae, jare umɨtɨnee doce canasta. 44Jare ucaru vae reta güi cuimbae retaño uyepapa cinco mil.

Jesús uguata ɨ iárambo

(Mt 14.22-27; Jn 6.16-21)

45Jare jupivoiño Jesús oyocui jemimboe reta uyupi vaerã chalana pe, jare yugüɨraa vaerã jenonde ɨ guasu jovaicho pe tenta guasu Betsaida pe, jae omondo rambueve uyembatɨ vae reta. 46Jare opa omondo yave, Jesús uyupi ɨvɨtu guasu re uyerure vaerã Tumpa pe. 47Pɨ̃tu ma yave, jemimboe reta yugüɨraa chalana pe ɨ guasu mbɨte rupi, jare Jesús jaeño upɨta ɨvɨ pe. 48Jare Jesús uecha tanta ma uparavɨquɨ reta, uruguata vaerã chalana. Echa'ã ɨvɨtu tanta oovãiti. Jare cõeta ma yave, Jesús uguata oo ɨ iárambo rupi güɨraa uepitɨ. Jare uasata tẽi chugüi reta. 49Jae reta uecha yave uguata oo ɨ iárambo rupi, ipɨa pe uyemɨngueta tẽi uecha mbae iãcue, jare usapɨcai reta. 50Echa'ã opaete jae reta uecha, jare uquɨye ete reta. Ẽrei jupivoiño Jesús ombou iñee chupe reta:

—Piñemɨatangãtu. Che co. Agüɨye pequɨye —jei.

51Jayave Jesús ou uyupi chalana pe, jare upɨta ɨvɨtu. Jare jae reta ipɨacañɨ. 52Echa'ã jocua mɨacañɨ mbɨyape regua uyapo yave, Jesús uipota tẽi jae reta uicuaa cavi vaerã. Ẽrei ndeiño uicuaa. Echa'ã jecuaeño ipɨatanta.

Jesús umbɨgüera Genesaret pegua imbaerasɨ vae reta

(Mt 14.34-36)

53-54Ɨ guasu uasa reta yave, yugüɨraa uvãe ɨvɨ Genesaret pe. Jare ugüeyɨ reta yave chalana güi ɨ guasu jembeɨ pe, jupivoiño joco pegua reta uicuaa jae co Jesús vae. 55Jare yugüɨraa opaete jocua ɨvɨ rupi, jare umbɨpɨ güeru imbaerasɨ vae reta jupa reve Jesús oĩ vae pe. Ĩru vae reta umɨmbeu chupe reta quiape oĩ vae. 56Jare Jesús oo tenta guasu-raɨ reta rupi, jare tenta guasu reta rupi, jare tenta ñana rupi ñugüɨnoi vae reta pe. Jare oo vae rupi joco pegua reta güeru oñono imbaerasɨ vae reta tape rupi, jare uyerure Jesús pe umaeño imbaerasɨ vae reta uyavɨquɨ vaerã jemimonde jembeɨ yepe. Jare opaete uyavɨquɨ vae reta ucuera.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index