Search form

San Mateo 13

Jesús umɨjaanga umaetɨ vae

(Mr 4.1-9; Lc 8.4-8)

1Jocua ara Jesús oẽ tenta güi oo uguapɨ ɨ guasu jembeɨ pe. 2Jare jeta vae uyembatɨ Jesús oĩ vae pe. Jáeramo Jesús uyupi penti chalana ɨ guasu pe oĩ vae pe, jare uguapɨ pɨpe. Jare yatɨ vae reta uyemboɨ ñugüɨnoi ɨ guasu jembeɨ pe. 3Jare Jesús omboe reta jeta mbaembae re umɨjaanga reve. Jei chupe reta:

—Penti cuimbae oo umaetɨ vaerã. 4Umaetɨ yave, umɨai temitɨ, jare amocue oa tape rupi. Jayave yugüeru güɨra reta opa jou —jei—. 5Ĩru temitɨ oa mbovɨño ɨvɨ itape iárambo oĩ vae pe. Cua ɨmambae oẽ, jeta'ã ɨvɨ chupe ramo —jei—. 6Ẽrei guarasɨ jasɨ yave, ipiru. Jare japo quɨpe'ã oĩ ramo, utini —jei—. 7Ĩru temitɨ oa ñanapɨte pe. Ñana ucuacuaa yave, opa uyuca temitɨ. 8Jare ĩru temitɨ oa ɨvɨcavi pe. Cua reta ucuacuaa cavi jare ía. Amocue jeta ete jãɨ, jare ĩru jeta catu jãɨ, jare ĩru mbovɨño jãɨ —jei—. 9Uipota uyandu vae tuyapɨsaca cua re —jei.

Maera Jesús oporomboe umɨjaanga reve

(Mr 4.10-12; Lc 8.9-10)

10Jayave Jesús jemimboe reta yugüeru upɨrandu chupe:

—¿Maera pa nemɨngueta reta nemɨjaanga reve?

11Jayave Jesús jei chupe reta:

—Amɨmbeu ma peve mboroyocuia ara pegua regua. Cua uyecuaa'ã ĩru vae reta pe —jei—. 12Echa'ã güɨnoi vae pe uñemɨĩruta, jeta güɨnoi vaerã. Ẽrei mbaetɨ güɨnoi vae güi mbovɨ ete güɨnoi vae uyeequita —jei—. 13Jáeramo amɨngueta reta amɨjaanga reve, agüɨye vaerã uicuaa cavi, yepe tẽi uecha, jare agüɨye vaerã uicuaa, yepe tẽi uyandu —jei—. 14Jare uyeyapo chupe reta Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae Isaías jei vae. Echa'ã jae jei cuarãi:

‘Piyandu tẽita, ẽrei ndarau picuaa.

Peecha tẽita, ẽrei ndarau picuaa cavi.

15Echa'ã cua reta ipɨatanta,

jare iyapɨsa pe uyandu tẽi,

jare usapɨmiño,

agüɨye vaerã uecha jesa pe,

jare agüɨye vaerã uyandu iyapɨsa pe,

jare agüɨye vaerã uicuaa ipɨa pe,

jare agüɨye vaerã uyerova checotɨ.

Echa'ã uyerova checotɨ yave, ambaita tẽi imbaeyoa reta’ —jei Tumpa.

Jucuarãi jei Isaías —jei—.

16Ẽrei Tumpa pemɨvendise ma. Echa'ã pe reta peecha peresa pe, jare piyapɨsaca peapɨsa pe —jei—. 17Añete che jae peve, jeta Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta jare jupi vae reta uipota tẽi uecha pe reta peecha ma vae, ẽrei uecha'ã. Jae ramiño vi jae reta uipota tẽi uyandu pe reta piyandu ma vae, ẽrei uyandu'ã —jei—.

Umaetɨ vae uyemɨjaanga jese vae

(Mr 4.13-20; Lc 8.11-15)

18Amɨmbeu ma peve amɨjaanga reve cuimbae umaetɨ vae. Jáeramo piyapɨsaca ye jese —jei—. 19Ime yave quía uyapɨsaca Tumpa iporoyocuia re vae, uicuaa cavi'ã yave uyandu vae, ou voi jocua icavi mbae vae jare umɨacañɨ Tumpa iñee güi. Amɨjaanga cua nunga re temitɨ tape rupi oa vae —jei—. 20Jae ramiño vi jocua temitɨ uñeñotɨ mbovɨño ɨvɨ itape iárambo oĩ vae pe vae uyemɨjaanga ĩru vae reta Tumpa iñee uyandu vae re. Jupivoiño uyerovia reta, jare uipota cua ñee —jei—. 21Ẽrei cua reta jocua temitɨ japo quɨpe'ã oĩ vae rami co. Jáeramo ɨmambae icueri reta. Mbaesusere uyeyapo chupe reta ani ĩru vae reta uyapo icavi mbae vae chupe reta Tumpa iñee uicuaa ramo. Jare jupivoiño uipota'ã ma uyapɨsaca reta Tumpa iñee re —jei—. 22Jae ramiño vi jocua temitɨ uñeñotɨ ñanapɨte pe vae uyemɨjaanga ĩru vae reta Tumpa iñee uyandu vae re. Ẽrei jae reta umbɨpɨ uyemɨpɨa'ã ɨvɨ pe mbaembae uyeyapo vae re, jare uyembɨtavɨ, uipota icocatu ramo. Jare opaete cua umɨacañɨ reta Tumpa iñee güi. Jáeramo jae reta jocua temitɨ ia'ã vae rami co —jei—. 23Ẽrei jocua temitɨ uñeñotɨ ɨvɨcavi pe vae uyemɨjaanga ĩru vae reta Tumpa iñee uyandu vae re. Cua reta uicuaa cavi Tumpa iñee. Amocue vae jocua temitɨ jeta ete jãɨ vae rami co. Ĩru vae reta jocua temitɨ jeta catu jãɨ vae rami co. Jare ĩru vae reta jocua temitɨ mbovɨño jãɨ vae rami co —jei.

Trigo jare trigo-raanga

24Jesús imiari ye yatɨ vae reta pe umɨjaanga reve. Jei chupe reta:

—Mboroyocuia ara pegua penti cuimbae temitɨ icavi vae ico pe oñotɨ vae rami co. 25Ẽrei opaete vae oque rambueve, cuimbae jovaicho ou oñotɨ trigo-raanga trigo ipɨte rupi, jare oo ye —jei—. 26Trigo ucuacuaa jare ía. Ẽrei ucuacuaa vi trigo-raanga trigo ipɨte rupi —jei—. 27Jáeramo co iya jembiocui reta yugüeru ipatrón pe jei chupe: ‘Patrón, ¿niñotɨ'ã pa trigo icavi vae ndeco pe? ¿Maera pa ucuacuaa trigo-raanga?’ —jei reta, jei—. 28Jayave ipatrón jei chupe reta: ‘Penti cherovaicho oñotɨ.’ Jayave jembiocui reta jei chupe: ‘¿Ndipota pa ndoo vaerã nduequi trigo-raanga?’ 29Ẽrei ipatrón jei: ‘Agüɨye peequi. Echa'ã peequi yave trigo-raanga, aramoi peequita vi trigo trigo-raanga ndive’ —jei, jei—. 30‘Tucuacuaa pãve mocui reve trigo yaipoo regua. Jare yaipoo yave, jaeta uipoo vae reta pe: Pembatɨ rani trigo-raanga piyocua peapɨ vaerã. Ẽrei pembatɨ trigo jɨru pe’ —jei, jei.

Mostaza jãɨcue

(Mr 4.30-32; Lc 13.18-19)

31Jesús imiari ye yatɨ vae reta pe umɨjaanga reve. Jei chupe reta:

—Mboroyocuia ara pegua penti mostaza jãɨcue cuimbae güɨraa oñotɨ ico pe vae rami co. 32Cua jãɨcue michi-raɨ ete opaete ĩru temitɨ reta jãɨcue güi. Ẽrei ucuacuaa ma yave, tuicha ete opaete ĩru temitɨ penti año peguaño ucuacuaa vae reta güi. Uyeyapo penti ɨvɨra. Jáeramo güɨra reta ipuere uyapo jaitɨrã jãca reta re —jei.

Levadura

(Lc 13.20-21)

33Jesús imiari ye yatɨ vae reta pe umɨjaanga reve. Jei chupe reta:

—Mboroyocuia ara pegua levadura rami co. Cuña umbɨyea levadura jeta catu harina ndive, levadura uñemɨai vaerã opaete masa rupi —jei.

Maera Jesús oporomboe umɨjaanga reve

(Mr 4.33-34)

34Opaete cua jei Jesús yatɨ vae reta pe umɨjaanga reve. Jare jecuaeño imiari chupe reta umɨjaanga reve, 35uyeyapo vaerã Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae jei vae. Echa'ã jei cuarãi:

“Chemiarita amɨjaanga reve.

Amɨmbeuta ɨvɨ uyeyapo güive uyecuaa mbae vae.”

Jucuarãi jei.

Mbae trigo jare trigo-raanga uyemɨjaanga jese vae

36Jayave Jesús omondo ye yatɨ vae reta, jare uique o pe. Jare Jesús jemimboe reta yugüeru jei chupe:

—Nemɨmbeu ma oreve nemɨjaanga reve jocua co trigo-raanga ucuacuaa pɨpe vae. Emɨmbeu oreve mbae uipota jei vae.

37Jayave Jesús jei chupe reta:

—Temitɨ icavi vae oñotɨ vae uyemɨjaanga che cuimbaerã ayeyapo vae re. 38Jocua co uyemɨjaanga opaete ɨvɨ re. Trigo icavi vae uyemɨjaanga Tumpa iporoyocuia pegua reta re. Ẽrei trigo-raanga uyemɨjaanga icavi mbae vae uyapo vae reta re —jei—. 39Jocua co iya jovaicho trigo-raanga oñotɨ vae uyemɨjaanga aña guasu re. Mbaepoo uyemɨjaanga cua ara reta iyapɨ re. Umbaepoo vae reta uyemɨjaanga ángel reta re —jei—. 40Jocua trigo-raanga uyembatɨca jare ocai tata pe. Jae ramiño vi jucuarãita uyeyapo cua ara reta iyapɨ pe —jei—. 41Che cuimbaerã ayeyapo vae ambouta ángel cheve uyeyocui vae reta, jare jae reta umbatɨta opaete iyoa vae reta jare icavi mbae vae uyapo vae reta, omombo reta vaerã cheporoyocuia güi —jei—. 42Jare omombota reta tata guasu pe. Joco pe uyaota reta jare jãi umbɨquɨrɨrɨuta —jei—. 43Jayave jupi vae reta uyecuaata Tu iporoyocuia pe guarasɨ jembipe rami. Uipota uyandu vae tuyapɨsaca cua re —jei—.

Corepoti uñeñotɨ vae

44Mboroyocuia ara pegua corepoti uñeñotɨ vae rami co. Echa'ã penti cuimbae uvãe yave jocua corepoti uñeñotɨ vae, oñomi ye, jare uyerovia reve oo umee corepoti re opaete imbaembae ogua vaerã jocua co —jei—.

Ita ipõra vae

45Mboroyocuia ara pegua penti umaemee vae ita ipõra vae reta ueca vae rami co —jei—. 46Uvãe yave penti ita ipõra vae jepɨ ete vae, oo umee corepoti re opaete imbaembae ogua vaerã jocua ita ipõra vae —jei—.

Pɨsa jare jevae ɨ rupigua reta

47Mboroyocuia ara pegua penti pɨsa rami co. Echa'ã cuimbae reta omombo pɨsa ɨ guasu pe omboa vaerã ipotave jevae ɨ rupigua reta —jei—. 48Jare pɨsa tɨnee ma yave, cuimbae reta güeru ɨ guasu jembeɨ pe. Jayave uguapɨ joco pe jare umbatɨ umbɨru jevae ɨ rupigua icavi vae reta jɨru pe, ẽrei omombo jevae ɨ rupigua icavi mbae vae reta —jei—. 49Jae ramiño vi jucuarãita uyeyapo cua ara reta iyapɨ pe. Ángel reta yugüeruta jare umbatɨta icavi mbae vae uyapo vae reta omombo vaerã jupi vae reta ipɨte güi —jei—. 50Jare omombota reta tata guasu pe. Joco pe uyaota reta jare jãi umbɨquɨrɨrɨuta —jei.

Mbaembae ipɨau vae jare indechi vae

51Jayave Jesús upɨrandu chupe reta:

—¿Picuaa cavi ma pa opaete cua?

—Nduicuaa cavi ma, oreYa —jei reta chupe.

52Jayave Jesús jei chupe reta:

—Penti mboroyocui re oporomboe vae mboroyocuia ara pegua re uyemboe vae, penti tenta iya rami co. Echa'ã tenta iya umee jenta pegua reta pe mbaembae ipɨau vae jare mbaembae indechi vae jo pe uñuvatu vae güi —jei.

Jesús Nazaret pe

(Mr 6.1-6; Lc 4.16-30)

53Jare Jesús opa ma yave cua jei umɨjaanga reve, oo ye joco güi. 54Jare oo uvãe yave iɨvɨ pe, oporomboe judío reta itupao pe, jare uyapɨsaca jese vae reta ipɨacañɨ jare jei.

—¿Quíape ra uyemboe cua cuimbae iyaracuaa catu vaerã? ¿Quía ra umee chupe mbaepuere cua mɨacañɨ reta uyapo vaerã? 55Jae co carpintero taɨ. Jae co María imembɨ. Jae co Jacobo, José, Simón jare Judas tɨqueɨ —jei reta—. 56Jare opaete jindɨ reta yugüɨreco yandepɨte pe. Jáeramo ¿quirãi ra ipuere uyapo opaete cua? —jei reta.

57Jáeramo jae reta pochɨ Jesús pe. Jayave Jesús jei chupe reta:

—Opaete vae uipɨu penti Tumpa iñee umɨmbeu vae. Jaeño jentaɨgua reta jare jenta pegua reta uipɨu'ã reta —jei.

58Jare joco pe ipuere'ã uyapo jeta mɨacañɨ reta jae reta güɨrovia'ã jese ramo.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index