Search form

San Mateo 15

Yandepɨa umɨnguɨa vae

(Mr 7.1-23)

1Jayave fariseo reta jare mboroyocui re oporomboe vae reta yugüeru Jerusalén güi Jesús oĩ vae pe jare jei chupe:

2—¿Maera pa nderemimboe reta uyapo'ã yandetenondegua reta iporomboe? ¿Maera pa ucaru reta uyepoe mbae reve? —jei reta.

3Jayave Jesús jei chupe reta:

—¿Maera pa pe reta piyavɨ Tumpa iporoyocui piyapo vaerã yandetenondegua reta iporoyocui? 4Tumpa oporoyocui cuarãi: ‘Ipɨu nderu jare ndesɨ.’ Jare oporoyocui vi cuarãi: ‘Jei icavi mbae vae tu ani ichɨ cotɨ vae uyeyucacata co.’ Jucuarãi oporoyocui Tumpa —jei—. 5Ẽrei pe reta pere cuarãi: ‘Penti vae ipuere jei tu jare ichɨ pe umeeta tẽi chupe reta omborɨ vaerã vae umee ma Tumpa pe.’ Jucuarãi pere —jei—. 6Jare jucuarãi omborɨ'ã tu jare ichɨ. Jucuarãi pe reta pemombo Tumpa iporoyocui piyugüi piyapo vaerã yandetenondegua reta iporoyocui —jei—. 7Pe reta co jae upurumbɨtavɨ vae reta. Añete yepe Isaías imiari peré. Echa'ã jae jei cuarãi:

8‘Cua reta chepɨu iyuru peño’ —jei Tumpa—.

‘Ẽrei ipɨa pe chepɨu'ã etei.

9Chembɨadora-raangaiño.

Oporomboe cuimbae iporoyocui re.

Che jucuarãi'ã aporoyocui’ —jei Tumpa.

Jucuarãi jei Isaías —jei.

10Jare Jesús ueni opaete joco pe ñugüɨnoi vae reta.

—Piyapɨsaca cua re, picuaa cavi vaerã —jei—. 11Ipotave mbae peu vae ipuere'ã umɨnguɨa pepɨa. Jupi mbae vae pere vae, jocua umɨnguɨa pepɨa —jei.

12Jayave Jesús jemimboe reta yugüeru jei chupe:

—¿Ndicuaa pa fariseo reta pochɨ co ndeve jocua ndere chupe reta vae re?

13Jayave Jesús jei chupe reta:

—Opaete temitɨ reta cheRu ara pe oĩ vae oñotɨ'ã vae uyeequita co. 14Pemaeño jese reta. Echa'ã jae reta jesa mbae vae reta uechaca ñugüɨnoi tape ĩru jesa mbae vae reta pe vae rami co. Jare jesa mbae vae uechaca yave tape ĩru jesa mbae vae pe, mocui reve uasavita ɨvɨcua pe —jei.

15Jayave Pedro jei Jesús pe:

—Emɨmbeu oreve mbae uipota jei cua nemɨjaanga reve ndere vae.

16Jayave Jesús jei chupe reta:

—¿Pe retave pa picuaa cavi'ã? 17Picuaa cavi cua: Ipotave mbae peu vae oo perɨe pe, jare pemombo —jei—. 18Ẽrei jupi mbae vae pere vae, jocua umɨnguɨa pepɨa. Echa'ã pere vae ou pepɨa güi —jei—. 19Echa'ã pepɨa güi oẽ opaete icavi mbae vae: pepɨa pe piyemɨngueta icavi mbae vae, pepuruyuca, piyuvanga menda re, piyapo aguasa, pemonda, peapu ĩru vae reta re, icavi mbae vae pere ĩru vae reta cotɨ —jei—. 20Cua reta umɨnguɨa pepɨa. Ẽrei pecaru yave piyepoe mbae reve, jocua umɨnguɨa'ã pepɨa —jei.

Cuña Canaán pegua ipurugüɨrovia

(Mr 7.24-30)

21Jayave Jesús oo ye joco güi Tiro jare Sidón iyɨpɨ rupi. 22Jare penti cuña ɨvɨ Canaán pegua joco pe ico. Jae ou Jesús oĩ vae pe jare iñeeãta reve jei chupe:

—CheYa, cheparareco. Nde co jae David iñemoñaa reta pegua. Chemembɨ cuña uiporara oĩ. Echa'ã penti aña oya ma jese —jei.

23Ẽrei Jesús jei'ã mbae chupe. Jayave Jesús jemimboe reta yugüeru jei chupe:

—Emondo ye jocua cuña. Echa'ã iñeeãta ou yanderaɨcue.

24Jayave Jesús jei:

—Tumpa chembou Israel pegua reta peño. Jae reta ovecha ucañɨ vae reta rami co —jei.

25Jayave cuña ou uyeatɨca Jesús jovai, jare jei chupe:

—Carai, chemborɨ.

26Ẽrei Jesús jei chupe:

—Icavi'ã yaequi vaerã tembíu sambiaɨ reta güi, ñamee vaerã yɨmba-raɨ reta pe —jei.

27—Añete tẽi co, carai —jei cuña Jesús pe—. Ẽrei yɨmba-raɨ reta jou tembíu usururucue iya imesa güi oa vae —jei.

28Jayave Jesús jei chupe:

—Cuña, tuicha co ndepurugüɨrovia. Tuyeyapo ndeve nde ndipota rupi —jei.

Jare jupivoiño cuña imembɨ ucuera.

Jesús umbɨgüera jeta vae

29Jayave Jesús oo joco güi uvãe ɨ guasu Galilea pe oĩ vae pe. Jayave uyupi penti ɨvɨtu guasu re, jare uguapɨ joco pe. 30Jare jeta vae yugüeru jae oĩ vae pe. Jae reta güeru icõcho vae reta, jare ipo jovaicho mbae vae reta, jare jesa mbae vae reta, jare iupa vae reta, jare jeta ĩru imbaerasɨ vae reta oñono Jesús jovai. Jayave Jesús umbɨgüera reta. 31Jáeramo joco pe yatɨ vae reta ipɨacañɨ. Echa'ã uyandu iupa vae reta uyemɨngueta, jare uecha ipo jovaicho mbae vae reta ucuera, jare icõcho vae reta uguata cavi, jare jesa mbae vae reta umae. Jare opaete vae umbɨadora Israel pegua reta iTumpa.

Jesús umɨngaru cuatro mil cuimbae reta

(Mr 8.1-10)

32Jayave Jesús ueni jemimboe reta jare jei chupe reta:

—Aiparareco cua yatɨ vae reta. Echa'ã mbapɨ ara ma ñugüɨnoi che ndive, jare mbaetɨ mbae güɨnoi jou vaerã. Ndarau amondo ye reta ucaru mbae reve, agüɨye vaerã ipɨtu tape rupi —jei.

33Jayave Jesús jemimboe reta upɨrandu chupe:

—¿Quirãita pa yandepuere ñamee mbɨyape cua jeta vae reta pe cua mbaetɨ quiave ico vae pe, jae reta ucaru cavi vaerã?

34Jayave Jesús upɨrandu chupe reta:

—¿Mbovɨ pa mbɨyape penoi?

—Ime nonoi siete, jare mbovɨ pira —jei reta.

35Jayave Jesús oyocui yatɨ vae reta uguapɨ vaerã ɨvɨ pe. 36Jayave uipɨsɨ jocua siete mbɨyape jare mbovɨ pira, jare umee yasurupai Tumpa pe. Jayave upɨsãa mbɨyape jare pira, jare umee jemimboe reta pe, jae reta umee vaerã yatɨ vae reta pe. 37Opareve ucaru, jare iyangapɨɨ reta. Jayave Jesús jemimboe reta umbatɨ tembíu uñepɨsãacue jembɨre vae, jare umɨtɨnee siete canasta. 38Jare ucaru vae reta güi cuimbae retaño uyepapa cuatro mil rupi. Uyepapa'ã cuña reta jare sambiaɨ reta.

39Jayave Jesús omondo ye yatɨ vae reta. Jayave uyupi chalana pe, jare oo uvãe ɨvɨ Magdala pe.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index