Search form

San Mateo 23

Jesús umbɨjeco mboroyocui re oporomboe vae reta jare fariseo reta

(Mr 12.38-40; Lc 11.37-54; 20.45-47)

1Jayave Jesús jei jeta vae pe jare jemimboe reta pe:

2—Mboroyocui re oporomboe vae reta jare fariseo reta umɨmbeu peve Moisés iporoyocui reta. 3Jáeramo jecuaeño piyapo jei reta peve piyapo vaerã vae. Ẽrei agüɨye piyapo jae reta uyapo rami. Echa'ã jae reta etei uyapo'ã jei peve piyapo vaerã vae —jei—. 4Jae reta jei ĩru vae reta pe uyapo vaerã yavai uyapo vaerã vae. Yamɨjaanga penti tɨvɨta. Jae reta jei ĩru vae reta pe ovoɨ vaerã penti tɨvɨta poɨ vae. Ẽrei jae reta omborɨ'ã etei ovoɨ vaerã. Uyavɨquɨ'ã etei reta jɨvɨta —jei—. 5Mboroyocui re oporomboe vae reta jare fariseo reta mbae uyapo yave, uipota ĩru vae reta uecha vaerã. Echa'ã jae reta oñono iyee Tumpa iñee jɨru tuicha vae jare uyapo jemimonde pucu —jei—. 6Yugüɨraa yave tupao pe jare parea pe, jecuaeño uipota uguapɨ tenda tenondegua vae reta pe —jei—. 7Jare uipota ĩru vae reta pe uyembɨsaludaca vaerã calle reta rupi jare jei vaerã chupe reta: ‘Oporomboe vae’ —jei—. 8Ẽrei agüɨye pipota ĩru vae reta jei vaerã peve: ‘Oporomboe vae.’ Echa'ã che co jae pomboe vae, jare opaete pe reta cherɨvɨ reta co —jei—. 9Jare agüɨye pere: ‘Cheru’, penti cuimbae ɨvɨ pegua pe. Echa'ã pentiño co jae peRu, jare jae ico ara pe —jei—. 10Jare agüɨye pipota ĩru vae reta jei vaerã peve: ‘Cheya.’ Echa'ã pentiño co jae peYa. Jae co che. Echa'ã che co jae Cristo, Tumpa ombou vae —jei—. 11Ime yave quía uipota tenondeguarã ico vae, tuyeyocui opaete ĩru reta pe —jei—. 12Echa'ã uyembutuicha vae uñemɨmichicata co. Jae ramiño vi uñemɨmichi vae uyembutuichacata co —jei.

13Jayave Jesús jei mboroyocui re oporomboe vae reta jare fariseo reta pe:

—Pe reta co jae mboroyocui re oporomboe vae reta jare fariseo reta. Piporarata co. Pe reta co jae upurumbɨtavɨ vae reta. Echa'ã pe reta piyopia ĩru vae reta agüɨye vaerã uique mboroyocuia ara pegua pe. Pe reta etei pique'ã. Ĩru vae reta uipota tẽi uique, ẽrei pe reta piyopia reta agüɨye vaerã uique —jei—. 14Pe reta co jae mboroyocui re oporomboe vae reta jare fariseo reta. Piporarata co. Pe reta co jae upurumbɨtavɨ vae reta. Echa'ã pepɨ̃ro cuña ime umano vae reta güi opaete imbaembae, jare pucu piyerure Tumpa pe pepurumbɨtavɨ vaerã. Jáeramo piporara eteta co —jei—. 15Pe reta co jae mboroyocui re oporomboe vae reta jare fariseo reta. Piporarata co. Pe reta co jae upurumbɨtavɨ vae reta. Echa'ã peo peeca opaete ɨ guasu rupi jare ɨvɨ rupi pevãe vaerã penti pepuere pemɨquɨrẽɨ peporomboe güɨrovia vaerã vae. Jare güɨrovia yave peporomboe, jecuae pemboe mbaembae re. Jocua jeco pegua jae uyeyapo icavi mbae vaerã. Pe reta peota tata guasu pe. Jare jae peporomboe re güɨrovia ramo, oota vi tata guasu pe —jei—. 16Pe reta co jae jesa mbae vae uechaca ñugüɨnoi tape ĩru vae reta pe vae reta rami. Piporarata co. Echa'ã pe reta pere: ‘Ime yave quía: Tumpa jo jee re ayapota, jei vae, jocua mbae'ã co. Ẽrei ime yave quía: Oro Tumpa jo pegua jee re ayapota, jei vae, uyapota co jocua jei uyapota vae’ —pere, jei—. 17Pe reta co jae jesa mbae vae reta rami. Pe reta pearacuaa'ã. Echa'ã jocua oro uñeñono tee Tumpa peguarã, Tumpa jo pegua co ramoño. Jáeramo Tumpa jo uyembujupica ete jocua oro Tumpa jo pegua güi —jei—. 18Jae ramiño vi pe reta pere: ‘Ime yave quía: Uñemeearenda jee re ayapota, jei vae, jocua mbae'ã co. Ẽrei ime yave quía: Ofrenda jee re uñemeearenda pe oĩ vae ayapota, jei vae, uyapota co jei uyapota vae’ —pere, jei—. 19Pe reta co jae jesa mbae vae reta rami. Pe reta pearacuaa'ã. Echa'ã jocua ofrenda uñeñono tee Tumpa peguarã, uñemeearenda pe oĩ ramoño. Jáeramo uñemeearenda uyembujupica ete ofrenda uñemee vae güi —jei—. 20Jáeramo ime yave quía: Uñemeearenda jee re ayapota, jei vae, opaete ofrenda uñemeearenda pe oĩ vae uñemɨĩru uñemeearenda ndive —jei—. 21Jae ramiño vi ime yave: Tumpa jo jee re ayapota, jei vae, Tumpa jo pe ico vae uñemɨĩru Tumpa jo ndive —jei—. 22Jae ramiño vi ime yave quía: Ara jee re ayapota, jei vae, Tumpa uñemɨĩru ara ndive. Echa'ã ara Tumpa iguapɨa co —jei—. 23Pe reta co jae mboroyocui re oporomboe vae reta jare fariseo reta. Piporarata co. Pe reta co jae upurumbɨtavɨ vae reta. Echa'ã pemee Tumpa pe diezmo temitɨ reta penoi vae güi. Ẽrei cua michi ete. Mboroyocui jei peve piyapo vaerã jeta ete cua güi. Echa'ã jei peve piyapo vaerã jupi vae jare pepuruparareco vaerã jare pepurugüɨrovia vaerã. Piyapo'ã opaete cua. Icavi co pemee vaerã Tumpa pe jocua nunga diezmo. Ẽrei piyapota tẽi jupi vae jare pepurupararecota tẽi jare pepurugüɨroviata tẽi —jei—. 24Pe reta co jae jesa mbae vae uechaca ñugüɨnoi tape ĩru vae reta pe vae reta rami. Pe reta peatẽɨ pemocui penti ñeti, ẽrei pemocui penti camello —jei—. 25Pe reta co jae mboroyocui re oporomboe vae reta jare fariseo reta. Piporarata co. Pe reta co jae upurumbɨtavɨ vae reta. Pe reta co jae taza jare plato icupe rupiño uyeyoe vae rami. Ẽrei pepɨa iquɨa co. Echa'ã pipota ĩru vae reta imbaembae jare piyapo icavi mbae vae —jei—. 26Pe reta co jae fariseo reta. Pe reta co jae jesa mbae vae reta rami. Piyoe rani pepɨa, taza jare plato japɨpe rupi piyoe rami. Jayave icupe rupi vi uyeyoeta —jei—. 27Pe reta co jae mboroyocui re oporomboe vae reta jare fariseo reta. Piporarata co. Pe reta co jae upurumbɨtavɨ vae reta. Echa'ã pe reta co jae teõgüerɨru uñemotĩ cavi vae reta rami. Jocua nunga teõgüerɨru ipõra echa, ẽrei japɨpe pe tɨnee umanocue vae reta icãgüecue reta pe jare iquɨa —jei—. 28Jae ramiño vi ĩru vae reta ipɨa pe uyemɨngueta tẽi pe reta co jae jupi vae reta, ẽrei pepɨa tɨnee tavɨ jare icavi mbae vae pe —jei—.

29Pe reta co jae mboroyocui re oporomboe vae reta jare fariseo reta. Piporarata co. Pe reta co jae upurumbɨtavɨ vae reta. Echa'ã pe reta piyapo Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta iteõgüerɨru reta, jare pemopõra jupi vae reta iteõgüerɨru reta —jei—. 30Jare pere: ‘Yande yaico yave mona yandetenondegua reta yugüɨreco yave, yande yamborɨta'ã tẽi jae reta uyuca yave Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta’ —pere, jei—. 31Jucuarãi pere ramo, picuaaca quirãi pe reta co jae Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta uyuca vae reta iñemoñaa reta pegua —jei—. 32Agüɨyeta tẽi ma piyapo petenondegua reta uyapo rami —jei—. 33Pe reta mboi reta rami co. Añete co, pe reta mboi reta iñemoñaa reta rami co. Ndarau etei piyerepɨ Tumpa perãa yave peo vaerã tata guasu pe —jei—. 34Amondota peve chiñee umɨmbeu vae reta jare iyaracuaa catu vae reta jare cheporoyocui re oporomboe vae reta. Picututa curusu re amocue vae piyuca, jare pinupata chicote pe amocue vae petupao reta pe jare peaɨcuemoñata reta penti tenta guasu güi ĩru tenta guasu pe —jei—. 35Jare pe reta penoita teco opaete jupi vae reta imano re. Tenonde voi Abel uyeyucaca - jae co jupi vae - jare taɨcue rupi Berequías taɨ Zacarías jee vae uyeyucaca. Echa'ã Zacarías umano maemɨmba uyeyucacue uñemeearenda jare Tumpa jo ipãu pe —jei—. 36Añete che jae peve, cua reta jare opaete ĩru vae reta imano re pe reta añave pico vae piyembɨjecota —jei—.

Jesús ipɨatɨtɨ Jerusalén pegua reta re

(Lc 13.34-35)

37Jerusalén pegua reta, pe reta piyuca Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta. Pe reta piyapi ita pe piyuca Tumpa ombou peve vae reta. Jeta vese ma chequɨrẽɨ tẽi pumbatɨ, uru umbatɨ imembɨ reta ipepo igüɨ pe rami, ẽrei pe reta pipota'ã —jei—. 38Mase, Tumpa usɨrɨta ma pegüi. 39Che jae peve, ndarau ma cherecha pere regua: ‘Tuyembɨadoraca yandeYa jee re ou vae’ —jei.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index