Search form

San Mateo 7

Agüɨye piñera ĩru vae re

(Lc 6.37-38, 41-42)

1Agüɨye piñera ĩru vae re, agüɨye vaerã ĩru vae iñera peré. 2Echa'ã piñera yave ĩru vae re, ĩru vae iñerata vi peré. Jae ramiño vi icavi vae piyapo yave ĩru vae pe, ĩru vae uyapota vi icavi vae peve. Jae ramiño vi icavi mbae vae piyapo yave ĩru vae pe, ĩru vae uyapota vi icavi mbae vae peve —jei—. 3Agüɨye emae ɨtɨ michi vae neĩru jesa pe oĩ vae re, ime yave nenoi ɨtɨ tuicha vae nderesa pe —jei—. 4Ndarau ndepuere ndere neĩru pe: ‘Cherɨvɨ, taequi nderesa güi jocua ɨtɨ michi vae.’ Echa'ã nde nenoi ɨtɨ tuicha vae nderesa pe —jei—. 5Nde co jae upurumbɨtavɨ vae. Eequi rani ɨtɨ tuicha vae nderesa güi. Jayave nemae cavita ndepuere vaerã ndeequi ɨtɨ michi vae neĩru jesa güi —jei—.

6Agüɨye pemee mbae uñeñono tee Tumpa peguarã vae yɨmba reta pe. Jae ramiño vi agüɨye piñono ita ipõra vae reta cuchi reta ñugüɨnoi vae rupi. Echa'ã jucuarãi piyapo yave, upɨ̃rota jese reta jare aramoi uyerovata pesuu vaerã —jei—.

Yerure regua

(Lc 11.9-13; 6.31)

7Piyerure Tumpa pe mbae re, jare Tumpa umeeta peve. Peeca, jare pevãeta. Pembopu onque, jare onque uyepeata peve —jei—. 8Echa'ã piyerure yave Tumpa pe mbae re, Tumpa umeeta peve. Jare peeca yave mbae, pevãeta. Jare pembopu yave onque, uyepeata peve —jei—. 9Nde nenoi yave penti nderaɨ, nderaɨ uyerure yave ndeve mbɨyape re, ndarau nemee chupe penti ita mbɨyape ipepɨca pe —jei—. 10Jae ramiño vi nderaɨ uyerure yave ndeve pira re, ndarau nemee chupe penti mboi pira ipepɨca pe —jei—. 11Yepe tẽi pe reta jecuaeño piyapo icavi mbae vae, ẽrei pemee co mbaembae icavi vae pesambiaɨ reta pe. Jáeramo peRu ara pe oĩ vae iquɨrẽɨ umee mbaembae icavi vae uyerure chupe jese vae reta pe —jei—.

12Jáeramo piyapo ĩru vae reta pe pipota ĩru vae reta uyapo vaerã peve vae rami. Echa'ã cua co jae mboroyocui jei vae jare Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta jei vae —jei—.

Onque ipɨ-raɨ vae

(Lc 13.24)

13Pique onque ipɨ-raɨ vae rupi. Echa'ã onque ipɨguasu vae rupi uique vae reta uguata tape ipɨguasu vae rupi, ẽrei yugüɨraa cañɨtei pe. Jare jeta vae uique jocua onque ipɨguasu vae rupi —jei—. 14Echa'ã onque ipɨ-raɨ vae rupi uique vae reta uguata tape ipɨ-raɨ vae rupi, ẽrei yugüɨraa tecove opa mbae vae güɨnoi vae reta ñugüɨnoi vae pe. Jare mbovɨño uvãe jocua onque ipɨ-raɨ vae —jei—.

Ía icavi vae jare ía icavi mbae vae

(Lc 6.43-45)

15Amocue upurumbɨtavɨ vae reta jeita: ‘Che co jae Tumpa iñee umɨmbeu vae.’ Agüɨye perovia. Jae reta jei peve uipota co umɨmbeu peve Tumpa iñee, ẽrei uipota uyapo icavi mbae vae peve —jei—. 16Picuaata jae reta upurumbɨtavɨ vae reta co icavi mbae vae uyapo ramo. Yaequi'ã uva penti yai jãti vae güi. Jae ramiño vi yaequi'ã ɨva penti yai jãti vae güi —jei—. 17Penti temitɨ icavi vae umee ía icavi vae. Jae ramiño vi penti temitɨ icavi mbae vae umee ía icavi mbae vae —jei—. 18Penti temitɨ icavi vae umee'ã ía icavi mbae vae. Jae ramiño vi penti temitɨ icavi mbae vae umee'ã ía icavi vae —jei—. 19Temitɨ ía icavi'ã yave, iya uyasɨa jare uapɨ —jei—. 20Jáeramo picuaata jae reta upurumbɨtavɨ vae reta co icavi mbae vae uyapo ramo —jei—.

Pucuaa'ã etei

(Lc 13.25-27)

21Jeta vae jeita cheve: ‘CheYa, cheYa.’ Ẽrei amocue jucuarãi jei vae ndarau yugüɨreco mboroyocuia ara pegua pe. Echa'ã jaeño cheRu ara pe oĩ vae jei vae uyapo vae reta yugüɨrecota joco pe —jei—. 22Jeta vae jeita cheve jocua ara: ‘CheYa, cheYa, ore numɨmbeu Tumpa iñee nderee pe. Jae ramiño vi nderee pe numbɨsɨrɨ aña reta oya jese vae reta güi. Jae ramiño vi nderee pe nduyapo jeta mɨacañɨ reta.’ Jucuarãi jeita —jei—. 23Ẽrei che jaeta chupe reta: ‘Che pucuaa'ã etei. Pesɨrɨ chegüi. Echa'ã pe reta piyapo icavi mbae vae.’ Jucuarãi jaeta —jei—.

Tenta iguapɨca

(Lc 6.46-49)

24Jáeramo ime yave quía uyapɨsaca cheré vae, jae uyapo yave che jae chupe uyapo vaerã vae, jae co penti cuimbae iyaracuaa vae jentarã uyapo vae rami. Echa'ã cuimbae iyaracuaa vae oñono jenta iguapɨcarã itape re —jei—. 25Jayave tuicha oquɨ jare jeta ɨ usɨrɨ tenta cotɨ. Tanta vi ɨvɨtu tenta re. Ɨ jare ɨvɨtu umbɨyaparata tẽi tenta. Ẽrei uyapara'ã. Echa'ã iguapɨca oĩ penti itape re —jei—.

26Ẽrei ime yave quía uyapɨsaca cheré vae, uyapo'ã yave che jae chupe uyapo vaerã vae, jae co penti cuimbae iyaracuaa mbae vae jentarã uyapo vae rami. Echa'ã cuimbae iyaracuaa mbae vae uyapo jentarã ɨvɨcuĩti re —jei—. 27Jayave tuicha oquɨ jare jeta ɨ usɨrɨ tenta cotɨ. Tanta vi ɨvɨtu tenta re. Ɨ jare ɨvɨtu umbɨyapara. Opa uyembai jocua tenta —jei.

28Jare Jesús opaete cua jei ma yave, opaete uyapɨsaca jese vae reta ipɨacañɨ iporomboe re. 29Echa'ã omboe reta mbaepuere güɨnoi vae rami. Jucuarãi'ã oporomboe mboroyocui re oporomboe vae reta.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index