Search form

San Lucas 17

Oporomboavai vae reta

1Jayave Jesús jei jemimboe reta pe: —Jecuaeño yogüɨrecota oporomboavai vae reta. Erei oporomboavai vae ñavo oiporarata co —jei—. 2Icavita tei co iru vae reta oñapɨti vaera iyayu rupi metei ita tuicha vae ombaeso pɨpe vae jare omombo vaera ɨ guasu pe agüɨye vaera oyapouca tei metei cuae michia pe mbaeyoa —jei—. 3Peñeandu. Nderɨvɨ oyapo yave icavi mbae vae ndeve, neñeengueta chupe. Jare jae ipɨatɨtɨ yave jese, neɨro chupe —jei—. 4Jare oyapo yave icavi mbae vae ndeve siete vese metei ara pe, jare jei yave ndeve siete vese jocuae ara pe ipɨatɨtɨ co jese, neɨro chupe —jei.

Mborogüɨrovia re

5Jayave ñandeYa jemimondo reta jei chupe:

—Emombeu oreve quirai oreporogüɨrovia ipuere oñemoiru.

6Jayave ñandeYa jei chupe reta:

—Güɨramoi peporogüɨrovia michi yae metei mostaza jaɨgüe michi yae rami. Erei jocuae nunga mborogüɨrovia penoi yave, pepuereta pere cuae ɨvɨra sicómoro jee vae pe: Ecua cuae güi epɨta ɨ guasu pe, jare ɨvɨra oyapota peregüe —jei—.

Tembiócuai oyapo vae

7Güɨramoi metei tembiócuai ojo co pe oara vaera ani omongaru vaera maemɨmba reta. Iparavɨquɨ opa ma oyapo yave, ou ye iya jo pe. Erei iya mbaeti etei jei chupe: Eyu eguapɨ cuae mesa pe ecaru. Mbaeti jocorai jei —jei—. 8Echa iya jei chupe: Ecua rani emboyɨ mbae jau vaera. Jayave eipoepɨ neremimonde reru vaera cheve cherembiura. Jare che opa ma acaru yave, ndepuereta recaru —jei, jei—. 9Jare iya mbaeti etei omee yasoropai jembiócuai pe jembiócuai oyapo jeigüe rambue —jei—. 10Jae ramiño vi pe reta peyapo ma yave opaete Tumpa jei peve peyapo vaera vae, pere peyeupe: Mbaeti mbae ayapo añemboeteuca vaera cheYa pe. Echa jaeño ayapo jupi ayapo vaera vae. Jocorai pere —jei.

Diez cuimbae ipire ocúi vae reta

11Jare Jesús ojoñoi Jerusalén cotɨ. Jayave ojo ovae Samaria jare Galilea ipau pe. 12Jare ojo metei tenta pe ovae, jare joco pe yogüeru Jesús cotɨ diez cuimbae ipire ocúi vae reta. Erei jae reta opɨta mombɨrɨ Jesús güi. 13Jayave jae reta iñeeata reve jei Jesús pe:

—Jesús, oporomboe vae, oreparareco.

14Jare Jesús oecha reta yave, jei chupe reta:

—Pecua sacerdote reta pɨri, jae reta omae vaera peré —jei.

Jare yogüɨraja rambueve, güɨramoiño mbaeti ma ocúi ipire. 15Jare metei cuimbae ou ye iru cuimbae reta ipɨte güi jare iñeeata reve jei:

—Tumpa toñemboeteuca.

Echa oicuaa ocuera ma co imbaerasɨ güi. 16Jayave oyeatɨca Jesús jóvai jare omee yasoropai chupe. Jae co Samaria pegua. 17Jayave Jesús jei:

—Ambogüera diez cuimbae reta. Erei nueve mbaeti yogüeru ye —jei—. 18Cuae meteiño ou ye omboete vaera Tumpa. Jare cuae mbaeti co judío —jei.

19Jayave jei cuimbae pe:

—Epúa eñemboɨ jare ecua nerenta pe. Recuera ma, rerovia cheré rambue —jei.

Tumpa iporoocuaia outa co

20Jare fariseo reta oparandu Jesús pe quirai yave ra oyecuaata Tumpa iporoocuaia. Jayave Jesús jei chupe reta:

—Tumpa iporoocuaia ngaraa oyecuaa pe reta pesareco jese vae rupi —jei—. 21Jae ramiño vi ngaraa quia jei: Mase, co oi, ani: Mase, pee oi. Echa Tumpa iporoocuaia pepɨte pe oi —jei.

22Jayave Jesús jei jemimboe reta pe:

—Outa ara reta peipota vaera tei cherecha - che cuimbaera ayeapo vae - metei ara yepe, erei ngaraa cherecha —jei—. 23Jayave iru vae reta jeita peve: Mase, co oi, ani: Mase, pee oi. Erei agüɨye pecua jae reta ndive —jei—. 24Tamojaanga amavera. Amavera oyecuaa opaete ara re. Jae ramiño vi che cuimbaera ayeapo vae ayecuaata opaete vae pe ayu ye yave —jei—. 25Erei aiporara yaeta rani jare añave yogüɨreco vae reta ngaraa oipota ayeapo vaera juvicha guasura —jei—. 26Peicuaa co quirai ɨvɨ pegua reta oyapo icavi mbae vae Noé oico rambueve. Jae ramiño vi oyapo retata icavi mbae vae che cuimbaera ayeapo vae ayu yeta yave —jei—. 27Echa Noé oico rambueve, ɨvɨ pegua reta ocaruñoi jare ocauñoi, jecuaeño cuimbae reta omenda cuñatai reta ndive jare tu reta omee tayɨ reta cuimbae reta pe omenda jae ndive vaera. Erei metei ara Noé oique jocuae buque pe. Jayave ou ɨporu guasu jare oyuca opaete vae —jei—. 28Jae ramiño vi Lot oico rambueve, Sodoma pegua reta ocaruñoi jare ocauñoi jare jecuaeño ogua mbaembae jare omee mbaembae, jare jecuaeño omaetɨ jare oyapo jo retara —jei—. 29Erei jocuae ara Lot oe Sodoma güi yave, Tumpa ombou tata jare azufre jare opa oyuca Sodoma pegua reta —jei—. 30Jocoraita vi oyeapo che cuimbaera ayeapo vae ayecuaa yave —jei—.

31Jocuae ara oime yave metei cuimbae ovapɨa re oparavɨquɨ oi vae, ovapɨa güi ogüeyɨ yave, agüɨye toique jo pe güɨraja vaera imbaembae. Jae ramiño vi oime yave metei cuimbae co pe oparavɨquɨ oi vae, agüɨye tojo ye jo pe —jei Jesús chupe reta—. 32Pemaendúa Lot jembireco pe oyeapo vae re —jei—. 33Oipota oñovatu jecove vae ngaraa ipuere oñovatu. Erei jocuae omoeterengata jecove vae oñovatuta co —jei—. 34Che jae peve, jocuae pɨtu mócoi vae oñenota ñogüɨnoi jupa pe. Tumpa güɨrajaucata metei vae jare iru vae opɨtata jupa pe —jei—. 35Jae ramiño vi mócoi cuña reta ombaesota ñogüɨnoi. Tumpa güɨrajaucata metei cuña jare iru cuña opɨtata joco pe —jei—. 36Jae ramiño vi mócoi cuimbae reta oparavɨquɨta ñogüɨnoi co pe. Tumpa güɨrajaucata metei cuimbae jare iru cuimbae opɨtata co pe —jei.

37Jayave Jesús jemimboe reta oparandu chupe:

—OreYa, ¿quiape pa oyeapota cuae?

Jayave Jesús jei chupe reta:

—Omano vae jetegüe oia pe oñemboatɨta chucha reta.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index