Search form

1 Corintios 9

Cristo nøashib karua ørig maig marøb pasramig

1¿Maig maramdiig køben treegwan maramig nabe tøgaig pasrømubra chindah? ¿Nabe Cristo nøashib karua ørig kømubra chindah? ¿Kabe nabe Jesús namui Señorwan ashmuig kuig kø chindah? ¿Señorweimburab na marøb pasraigu yell kørrømisrøbeløbe ñimwein kømøtirru? 2Pøs møilaimbe nabe Cristo nøashib karua ørig lataig utig kømuinaindøgucha, isa kømøtø, ñimuimbeguende nøashib treeg karua ørig kur. Kaguende Señor nan nøashib karua ørig kui asamdiibe ñimwein køn.

3Nan møiløgøben ‘øyeeg marin køn’ chib, payibelane ‘øyan køn’ chib, kusra løtamønrrun. 4¿Kabe nam købgan mab, muchib indamig kømuitarru? cha. 5¿Kabe nam købgan Tiuswan ashibigwan srai mara, pera pønrramig kømuitarru? cha, tru katøganelø Cristo nøashib karua øriiløba, katø tru Señorwei trag nuneløba, katø tru Pedroba, truilø lataitøweingue. 6¿Kabe naba, Bernabébatøgan namui taska maramigwan elatsamig kømønrrain kuitarru, namui øsig waramig marøb kuigwan?

7¿Kan suldauma maig kuaasamø nø suldau pasraptøga, chi palabigwan nui andøgatøwei penabiibe? ¿Kan mu kuaasamø uvas tusrmera ellguawa, uvas misren, truigwanguen mamíibe? ¿Kan mu kuaasamø kabramerane ashib tøgagøbendø, pitsøn sunna muchimíibe? 8Kabe na øyeeg chib pasrappe, ¿møguelø isuimay trendaig tamagueh? ¿Tru maig maramigwan martrai Moisés pørikkucha treetøwein chibig kømuitarru? 9Kaguende tru maig maramigwan martrai Moisés pøriguma øyeeg chibig pørig pasran: Kan wey tirigun kwattrai itøbunab megabigwane mabashig kømub pusalgutsamig kømøn cha. ¿Kabe Tiusbe weymeran isua trendaig kø chindah? 10Øyeeg chippe, ¿namuimburab trendaig kømønrrab kø chindah? Pøs namuyasigwei pørig kuig køn. Kaguende pirøwan arab megabiibe mamuitamab isuawei kwallib megaben, katø mugøben tirigun kwattrai itøbunab megabiibe tru misrigwan manrrab isuawei marøb megan. 11Inchawei nama ñimuinug Tiusweimburabelan ellmarig købene, trube, ¿ñim chigøben tøgagúigwan maitøguen nam utamig menrra indig kønrrab kø chinderah? 12Tru kaneløma nømui chi palabigwan ñimun utambuawei utig købene, ¿nambe treetøguen kømø, utamigwein kømuitarru? Inchen køben, nambe tru treeg utamigwane managuen treebe marmuig køn, Cristoi tabig srø wamwan chigøben iløsrkøbelø pønsrømønrrab, chigúindøgucha ka puraambub melaig køn. 13¿Ashmeelø køtirru, Tiuswei yau marøb melabeløma truyuigwan maben, katø Tiuswei altaryu marøb pønrrabeløbe truyuigwan mabelø kui? 14Inchawei Señorbe treetøwei karua pasrig køn, Tiuswei tabig srø wamwan eshkab kusrenanøbeløbe trutøga øsig warønrrain cha.

15Inchendø øyeeg maramdeelø kuindøgucha, nabe managuen trunune marmuig køn. Katø iigwan na pørøbgucha, nan treeg martraimab isua pørmur. Pøs na chi treeg marmøwagurri na øyeeg purø tab kui mørøb møg inchib waminchib pasraigwan nan mugøben kerramøwatø, kwamikken søl kønrrautan. 16Pøs Tiuswei tru tabig srø wamwan na eshkab kusrenanøb pasraibe nainetø møg inchib waminchib pasramig kømøtø køn. Kaguende nane truigwane martraim pasrig kur. ¡Pøs Tiuswei tabig srø wamwan na eshkab waminchimuinaisruandøbe, nane maig kuaasamø! 17Inchawei maramigwan na naashib martrab isua marabe, truburø utamigwane utamønrrun. Inchen treeg kømøtø, ke nan trunun martrai inchendø marinaisruandøbe, trube, tru karua pasrigwan ka marmøn chimønrraindø marig kørrømisrtrun. 18¿Pøs trube, tru na marøb pasraimburø utiibe chi kønrrab kø? Na Tiuswei tabig srø wamwan eshkab kusrenanøppe, truburø chi tranrrain kømø, na ka yandø waminchib pasraig, truig køn, tru Tiuswei tabig srø wamwan waminchib uña, na miambuawei miamigwan treeg utab pasrømø kagøbasig.

19Nabe mu karuig megamíig kuagucha, nabe natøwei mayeelø karuindiig meganrrab pasramisrar, maya nebuingatig Cristoyasig misag nørrø nebua tøgagønrrab. 20Nabe judíosmerai utu uñippe, kan judío lataitøwei uñibig kur, nøm Criston nebua ashchai martrab. Tru maig maramigwan martrai Moisés pørig maig chibig truig ke nø karuig natøweinguen ke treeg pasrømuinaindøgucha, tru pørig maig chibig køben treeg melabelai utube, trube, tru pøriilan marøb megabig lataig uñibig kur, tru pørig maig chiben treeg melabelan Criston nebua ashchai martrab. 21Inchen Moisés pørigwan tøgagømeelai utube, treetøwei nagucha chigaig lataitøwei uñibig kur, tru maig maramigwan pørig chigaig melabelan Criston nebua ashchai martrab. (Tius maig maramigwan martrai pørigwan na chi asamig chigaig kønrrab kømøtø, Cristo maig martrai karuigwan trunun nabe marøb megabig kur.) 22Kullaateeløbabe nagucha kullaatiig lataitøwein pasrabig kur, tru kullaateelan Cristoin kønrrai martrab. Mu misaamerabatøgucha, nøm mailø køben, treeg kønrrab inchibig kur, møilandøguen chinchagøben kaigyugurri wesranrrab. 23Iigwan na kerrigu øyeeg marøppe, Tiuswei tabig srø wamgurri øyeeg marøbig kur, truyugurri purø tabig tøgaig arrubigwan nagucha trunun tøgatø utønrrab.

24¿Ashmeelø køtirru misaamera nørrø tulaamba ashib purrainug møig kanab luldashchab luløbeløma luløppe, søteeløbawei lulendø, tru kanaigwan utabiibe kandø købig kui? Inchawei ñim luløppe, tru kanawa utamigwan Tius tranig utønrrurmab isua lulay. 25Inchawei møikkøben treeg lulameløyu kebya pasramisrøbiibe, chiyutøgucha nui asr maig marøg køtanmaptø marøb megamøn. Pøs truiløbe kan corona ka petø minchib pinønrrabigwan utønrraptø treeg maren, trune nambe corona managuen minchib pinønrrabig kømíigwan utønrrab Tiusweiwan marøb meler. 26Inchawei nabe luløppe, chu pumgúinguen mørmubendø, luløbig lataig luløb megamøwei, katø kan kwayabig nøørøtø, nøørøtø kurrøb kwayab lataig pasrømøwei inchar. 27Treeg kømøtø, nabe naasiitøwei nai asrwane purø murigu purayam kusrenrrai kusrenanøb ke treegwan kønrrai inchibig kur. Inchippa na katøganelan eshkab kusrenanøb pera pasrøwa, natøweinguen kaiman tainab megamønrrappe.

Nacom Pejume Diwesi po diwesi pena jume diwesi xua Jesucristo yabara tinatsi

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index