Search form

1 Korin 1:21

21Turu niatei i tanen e Sunahan e hatu kapin a maroro turu katun te torohanan atei sile ren turu niatei peisa i taren. Kaba nonei e lu pouts rena u katun te hamana uar i tanen tara poata te hengoe rien u raranga i tamulam te ngöeri a barebana u ranga u tutu.