Search form

1 Korin 11:23-24

23-24A Tsunono noa has te halei lia u hihatuts tu hala has nia lia i tamilimiu. Ne kato uana teka: i mamnen tara toa bong noa has ti haruto nia e Iesu a Tsunono turu pakö i tanen, nonei e lu a beret me haniga uana tere Sunahan, ba te posepose iena a beret me poiena, “Nonei a tuanreigulia teka te na mate sil rano limiu. Alimiu e na kato has uamiu teka tara beret ba te noue men ba te hakats pouts namo lia.” 25Na i murina ti nou hakapa ien, be Iesu e lu has mena nei a gotana i iesana me poiena, “A gotana wain teka e haharoei nena u rangan kits u tsimus te na kato hatagale goi lia u rahatsing i tar. Tara mamana poata te ue moa limiu a wain teka, ba limiu te markato has uamiu teka ba te hakats pouts namo lia.”