Search form

1 Korin 12:1

A man nitagala te hala nena u Namnamei u Goagono

1A ma tsi hahatoulana, alia e ngilegu alimiu go atei sile iam a man nitagala turu Namnamei u Goagono.