Search form

1 Korin 12:10

10U Namnamei tere Sunahan e taguhena a toa katun te go kato menien a man mirakul, ba te hala hase nei a tana katun a nitagala te go töho menien u ranga hamatskö tere Sunahan te ngöeri u rangana turu propet, ba te hala hase nei a tai a nitagala te go ona menien u spirit u niga nu spirit u omi. U Namnamei tere Sunahan e hale ienei a tana katun a nitagala te go töho menien u tanu mar ranga halhalina i Kolö, ba te hala hase nei a tana katun a nitagala te go hatarare menien u mouna u ranga teka.