Search form

1 Korin 12:28

28Ne Sunahan e hala nena a mamana man toukui tara man toa toa man katun tara hun barebana i tanen. Nonei e hake iena a aposol tara makum hatoa, na katun te töho nena u ranga hamatskö tere Sunahan tara makum hahuol, na katun te hihatutsina tara makum hatopisa. Ba nonei te haka hasena a katun te antunan katoena a man mirakul, na tai te antunan kato haniga pouts rena u katun, na tai te taguhu rena a palabi, na taina katun te taratara kap rena a palabi, na tai te antunan töho nena u tanu mar ranga halhalina i Kolö.