Search form

1 Korin 12:30

30Nori hoboto e ma kato haniga pouts rari u katun, ne ma töho hoboto nari u tanu mar ranga halhal, ne ma hatarare hoboto nari u mouna u ranga. E moa.