Search form

1 Korin 13:1

A markato te hiangilngil uar

1Te go ka meia lia a nitagala te go töho meni lia u tanu mar ranga halhal turu katun na turu angelo has, ba te ma ngil hamanegi a tana katun, u ranga i tar e here talase nei a ti te ling pinopinona tsi a belo pan.