Search form

1 Korin 13:12

12Taraha, i romana ara e here rei a katun te tarena a peisanen turu galas ba te kuhilina. Ara e atei sil talasera a ma tsitabubu. Kaba i murimuri ara e tara halesala korura romana. Ara e mar atei haniga sil mena roi a man ka te mar atei haniga sil mera nei ra e Sunahan.