Search form

1 Korin 13:5

5Te ngil mena gilia a tana katun, alia e tatei kato hamatskö gia i tanen. Alia e ma tatei hakats peisa nagi a peisar, na lia e ma tatei raharaha borobore gien, ne ma tatei tori homi has nagien.