Search form

1 Korin 13:8

8A markato te hiangilngil uar e ma antunan kapa nei. Kaba a markato te töho menari u ranga hamatskö tere Sunahan na te töho menari u tanu mar ranga halhalina i Kolö na te ranga menari a niatei, a man markato teka e kapa nou romana.