Search form

1 Korin 14:16

16Tara poata te ka mia lö turu hagum turu lotu ba te haniga mia tere Sunahan turu namnamei peisa i tamulö, a tana katun te ka halhalina tara markato teka e ma tatei poe nei “U mana” te singo uamu lö tere Sunahan, taraha nonei e ma atei sile nei te ranga uamu lö.