Search form

1 Korin 14:22

22E kato uana teka ba nitagala te töho menari u tanu mar ranga halhal e ma here nei a hiharuto tere Sunahan te ka silena u katun te hamanar. E moa. Nonei a hiharuto tere Sunahan te ka silena u katun te ma hamanari. Na nitagala te töho menari u ranga hamatskö tere Sunahan e ma ka sil hase nei u katun te ma hamanari. E moa. E ka silena u katun te hamanar.