Search form

1 Korin 14:29

29Antunana tara elasolana tsi a elapisa katun e tatei töho ner u ranga hamatskö tere Sunahan, na palai e tatei hakats sakesake ner a mouna u ranga i taren.