Search form

1 Korin 14:3

3Kaba a katun te töho nena u ranga hamatskö tere Sunahan e ranga uana tara barebana, ba nori te atei sile ren. Ba nonei te hatagala ranen ba te hatami ranen ba te taguhu sil rane ien te gi hamana haniga uen.