Search form

1 Korin 14:37

37Te poiena a toa i tamilimiu nonei e ka mena a nitagala te go töho menien u ranga hamatskö tere Sunahan tsi e ka mena ta tan ta nitagala turu Namnamei u Goagono, nonei e tatei atei silena a man ka teka te koloto mena gilia i tamilimiu e Sunahan e ranga mam nien i tar.