Search form

1 Korin 14:5

5Alia e ngilegu alimiu hoboto go ka meiam a nitagala te go töho mena milimiu u tanu mar ranga halhal. Kaba alia e ngil koruegu alimiu hoboto go ka meiam a nitagala te go töho mena milimiu u ranga hamatskö tere Sunahan. Taraha, a katun te töho nena u ranga tere Sunahan e taguhu rena u katun hoboto turu lotu. Nonei e niga balana tara katun te töho nena u tanu mar ranga halhal, te go ma kai ta katun te ga antunan palisin u tanu mar ranga teka te ma atei sileri a barebana.