Search form

1 Korin 14:9

9Ne kato has uana i iesana i tamilimiu. Te töho namia limiu u tanu mar ranga halhal te tutu ner a barebana, ba ime te atei sil halona mena roien a ka te ranga nami limiu? E moa. Taraha, u ranga i tamilimiu e la pinopino tununa.