Search form

1 Korin 15:1

E Kristo e takei poutsia tara tou mate

1Na ma tsi hatoulana, alia e ngilegu alimiu go hakats pouts niam u Bulungana u Niga tu rarareia lia i tamilimiu. Alimiu u haniga korue men na nonei te hatagalena a nihamana i tamilimiu.