Search form

1 Korin 15:29

29Na tana ka lel. Aha te lu sileri u katun a baptais te gi taguhu merien u katun ti mate hakapa? Sanena e Sunahan te ma hatakei poutse noi a katun te mate, nori sane mastei lu bera rien a baptais.