Search form

1 Korin 15:44

44Poata te kaho naria u tuanrei, u kana turu tsikitsiki. Na poata te hatakei rien romana, u kana turu namnamei. U tuanreina turu tsikitsiki e kana, nu tuanreina turu namnamei e ka hasina romana.