Search form

1 Korin 3:1

U katunun kui tere Sunahan

1Kaba a ma tsi hahatoulana, alia u ma antunan ranga uai i tamilimiu te mar ranga uagu lia turu katun te kukutier u Namnamei tere Sunahan. Alia u ranga u i tamilimiu te tatei ranga uagu lia turu katun te ka las mer u hakatsina i puta. Alimiu u ka meiam a tsitabubun niatei puku tara markato tere Sunahan.