Search form

1 Korin 6:11

11A palabi i tamilimiu i kato has u teka i manasa. Kaba e Sunahan e galus hakapa ban u markato u omi i tamilimiu ba te hagogoso rano limiu. Nonei e kato hamatskö sila rilimiu u Namnamei i tanen, taraha alimiu e hamana uamiu tere Iesu Kristo a Tsunono.