Search form

1 Korin 6:13

13Na palabir u katun e poier, “A kannou e ka silena u tori, nu tori e ka silena a kannou.” U mana, kaba e Sunahan e hataie nou romana a kannou nu tori has. A peisana katun e ma ka sile nei a tsikolo. E moa. E ka silena te go solosei meni a Tsunono, na Tsunono e ka silena te ga taguhu menien a peisarara.