Search form

1 Korin 6:15

15Alimiu e atei silemiu a peisamilimiu e here nei a man makumun tuanrei tere Kristo, tsime? Alimiu e ngilemiu alia go lu a toa makumun tuanrei tere Kristo ba te katoe gien a makumun tuanrei tara tahol a hahaloku? E moa koru!