Search form

1 Korin 7:22

22A katunun kukui puku te ngöena a Tsunono e here nei a katun te tapurese hakapa i matana Tsunono. Na katun te ma katunun kukui pukui tara poata te ngöe ien e Sunahan e here tale nei a katunun kukui puku tere Kristo.