Search form

1 Korin 7:28

28Kaba te go hitölia lö, alö e ma kato homimi. Na te ga hitölia a kukubei, nonei e ma kato homi has nei. Kaba u mun tahol e ka meriou u tori-tiama tara han i puta i romana, na lia e ma ngilegi te ga butu u a man nomi teka i tamilimiu.