Search form

1 Korin 7:31

31Na katun te katoe nei a toukui i tanen a man kana i puta, nonei e ga herei a katun te ma pile hakarapoto nanei a man kana i puta. Taraha, a markato tara han i puta teka e sukusukun taia nou.