Search form

1 Korin 7:37

37Kaba te ma kukutie neia a tson u ngil tara tana katun kaba nonei e lu hakapi u hakats i tanen te go ma hitöl menien a tahol i tanen, nonei e kato hanigana. Te haka pute iena a tson u ngil i peisanen ba te hakats hakarapoto nena te go ma hitöl uaien, e nigana.