Search form

1 Korin 8:1

U hihatutsina tara kannou ti hats ba neia turu keisa

1Alia e ngilin ranga tala negu a kannou ti hats ba neia turu keisa.

Alimiu e poemiu, “Alam hoboto e atei silem a ka te matsköna.” Kaba niatei tun e hahipusena a katun. A markato te ngil menari a tana katun nonei te taguhena a katun.