Search form

1 Korin 9:12

12E nigana te mar ranga uar a palabir u katun teka i tamilimiu, kaba e niga balana te mar ranga uamu lam teka i tamilimiu.

Kaba alam e ma tagala silemi a man ka teka. Alam e kui peisa silemi a tsi monin kannou i tamulam a limamulam, taraha a barebana e namos poier alam e habulungana silemi u ranga tere Kristo te go lu meni lam ta moni.