Search form

1 Korin 9:17

17Sanena te kato megia lia a toukui i tar turu ngil peisa i tar, sane matsköna te go lu meni lia a hihol. Kaba e Sunahan e hopu kap hakapa nio lia tara toukui teka. E ma ngil peisa uanei i tar. E moa. U ngil i tanen.