Search form

1 Korin 9:20

20Poata te ka gono mera gia lia u Jiu, alia e kato has uagu te kato uaren ba te peigi mera gien tara Tsunono. Na poata te ka gono mera gia lia u katun te kukutier u Lo tere Moses, alia e kato has uagu te kato uaren. Alia e kato silegu a ka teka te go peigi merien lia tara Tsunono, noahasina te ma ka puta gia lia turu Lo tere Moses.