Search form

1 Korin 9:21

21Na poata te ka gono mera gia lia u katun te ma Jiuri, alia e kato has uagu te kato uaren. Alia e kato here nagi a peisar a katun te ma ka puta neia turu Lo tere Moses, ba te peigi mena gien tara Tsunono. Alia e ma poiegi alia e ka gia i ielesala turu Lo tere Sunahan. E moa. Alia e ka puta noa has gia turu Lo tere Kristo.