Search form

1 Korin 9:22

22Na poata te ka gono mera gia lia u katun te ma hamana hatagalari, alia e kato here nagi a peisar nori, ba te taguhu sil ragien te gi hamana hatagala uen. Alia e kato here nagi a peisar u katun hoboto, na lia e torohanagu tara maroro hoboto te go peigi meri lia a palabi tara Tsunono.