Search form

1 Korin 9:7

7A soldia e hol poutsena a peisanen te kato mena neien a toukui tara soldia? E moa koru. Na limiu e ma tatei ranga has uami teka tara katun te lebei a kuin gerep, “Alö e ma tatei nouemi u gerep i tamulö.” E moa. Na katunun pepeitokap turu sipsip nu meme e tatei lu hasna turu susu i taren.