Search form

1 Korin 9:9

9Ti koloto nia turu Lo tere Moses, “Alö go ma kopo kapni a runguna bulumakau te pita patspatsike nen u kon. Nonei e tatei nou hasina tara poata te kui nen.” E Sunahan e hakats talasin a bulumakau tun? E moa.