Search form

1 Jon 1:1

U rangana tara nitoatoa

1Alam e koloto silemi a kalanloun teka te go hatei menami limiu e Iesu, te ngö haseri u Rangana tara Nitoatoa. Nonei e kaia i mam te habuteia e Sunahan u kolö nu puta. Ba nonei e mi butun katun iato i puta ba lam u hengoe ten me tara peisa hase men. Na lam u ruto hamana hase ien me hasebele hase mia a limamulam i tanen.