Search form

1 Jon 1:2

2A nitoatoa teka te kaia tere Iesu e butuia i matar u katun ba lam u tare ten me hatei hamana namen. Ba lam e habulungana nem a nitoatoa teka te ka nitoana ba te hatei ramo limiu. Nonei a nitoatoa te ka gono mei e Tamarara, me mi toan butu hasina i puta i tamulam.