Search form

1 Jon 1:5

E Sunahan e here nei u ualesala

5Nonei u ranga teka tu hengo nia lam tere Iesu ba lam te hatei uas ramo limiu: e Sunahan e here nei u ualesala na e moa koru tu kuhil te ga kaia i tanen.