Search form

1 Jon 1:6

6Te poe mena rei ra ara e ka haniga hoboto gono mera e Sunahan ba te ka ria turu kuhil, ara e gamora na markato i tarara e ma matskö nei. E Sunahan e kana turu ualesala.